Inwestycje

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

Projekt  Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt pn.: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej” został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P w lutym 2008 r. Port Lotniczy podpisał pre-umowę dotyczącą przygotowania  projektu w dniu 26 września 2008 r. W roku 2009 zostały złożone wnioski o dofinansowanie dla dwóch etapów natomiast w miarę przygotowywania niezbędnej dokumentacji składane są kolejne wnioski i podpisywane kolejne umowy o dofinansowanie.

Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej” składa się z kilku etapów:

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 365 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia