Dyrekcja

Dyrektor Operacyjny odpowiedzialny jest za utrzymanie gotowości operacyjnej lotniska, obsługę naziemną statków powietrznych, współpracę z Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz Wojskowym Użytkownikiem Lotniska. Do jego zadań należy nadzór nad utrzymaniem i racjonalną eksploatacją infrastruktury technicznej Spółki i zapewnienie ciągłości dostaw mediów. Ponadto kontroluje prawidłowości zużycia ilościowego materiałów i utrzymanie obiektów i otoczenia Portu Lotniczego w stanie technicznym i funkcjonalnym umożliwiającym realizację jego zadań statutowych oraz zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia.

Piotr Rotmański
e-mail: p.rotmanski@bzg.aero

Dyrektor Pionu Bezpieczeństwa i Ochrony odpowiedzialny jest za nadzór nad organizacją systemu bezpieczeństwa i ochrony w Porcie. Do jego głównych zadań należy nadzór nad przestrzeganiem zasad i procedur dotyczących ochrony Portu Lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji oraz nadzór nad pracą Służby Ochrony Lotniska, Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej, Komitetu Zarządzania Bezpieczeństwem i Zespołu Ochrony Lotniska. Ponadto jest odpowiedzialny za bezpośrednią współpracę z Policją, Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną i Służbą Celną.

Monika Mejsner- Hermelin
e-mail: m.mejsner@bzg.aero

Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy odpowiedzialny jest między innymi za kształtowanie i realizację strategii finansowej Spółki. Do jego zadań należy dokonywanie oceny ryzyka finansowego, sterowanie płynnością finansową Spółki, jak i nadzorowanie systemu zbierania i przepływu danych finansowych oraz rachunkowo – podatkowych. Odpowiedzialny jest za współtworzenie i realizację rocznych oraz wieloletnich planów finansowo – inwestycyjnych Spółki. Odpowiada za przygotowanie sprawozdań finansowych jednostki. Dba o kontakty z organami nadzorującymi Spółkę, urzędami, instytucjami zewnętrznymi.

Anna Kilczewska-Tysków
e-mail: a.kilczewska@bzg.aero

Dyrektor Handlowy odpowiedzialny jest za prowadzenie polityki handlowej Spółki. Do jego zadań należy zarządzanie relacjami i warunkami współpracy z kontrahentami, nadzór nad procesami związanymi z zawieraniem i realizacją kontraktów, prowadzenie negocjacji handlowych i konsultacji z touroperatorami, pozyskiwanie nowych przewoźników i  linii lotniczych, realizacja działań promocyjnych, marketingowych i sprzedażowych.

Magdalena Krusa
e-mail: m.krusa@bzg.aero

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 365 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
Czytaj więcej OK