Historia

historia portu lotniczego w Bydgoszczy

Lotnisko w Bydgoszczy powstało podczas I wojny światowej, zostało utworzone na potrzeby armii niemieckiej. W styczniu 1920 roku obszar Bydgoszczy wraz lotniskiem został przejęty przez wojska wielkopolskie na mocy traktatu wersalskiego i od tego czasu, aż do końca lat dwudziestych, bydgoskie lotnisko służyło wojskom polskim.

Loty cywilne zostały rozpoczęte w czerwcu 1929 roku, kiedy to PLL „LOT” uruchomiły połączenia z Gdańskiem, Warszawą i Poznaniem. Połączenia te były realizowane do 1933 roku.

W czasie II wojny światowej i po niej lotnisko w Bydgoszczy było rozbudowywane, jednak loty komunikacyjne PLL „LOT" wznowiły dopiero po 1948 roku i z przeszło 10-letnią przerwą, przypadającą na lata 60-te, obsługiwały bydgoski Port Lotniczy do roku 1981. Na krótko uruchomiono wówczas połączenia z Poznaniem i Gdańskiem, ale najdłużej funkcjonującą i eksploatowaną linią lotniczą było połączenie Bydgoszcz - Warszawa.

samoloty na lotnisku w Bydgoszczy

Działania zmierzające do reaktywowania cywilnego portu lotniczego w Bydgoszczy podjęto w 1992 roku w efekcie dokonujących się w kraju przemian gospodarczych.

W celu uruchomienia lotniska powołano wówczas Bydgoską Korporację Lotniczą Sp. z o.o., która funkcjonowała do czerwca 1995 roku. Wówczas przekształcono ją w spółkę akcyjną Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., która zarządza portem do dnia dzisiejszego. Znaczącym osiągnięciem spółki było przekształcenie lotniczego portu regionalnego w Bydgoszczy w Międzynarodowy Port Lotniczy.

Bydgoskie lotnisko posiada koncesję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz certyfikat „Polskie Świadectwo Kwalifikacyjne" wydany przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego.

Lotnisko Bydgoszcz Główne Wejście

1 maja 2004 roku został oddany do użytku nowoczesny budynek nowego terminala pasażerskiego. Port otrzymał zaszczytny tytuł „Firmy roku 2003”. Tytuł ten został przyznany za szczególny wkład w rozwój regionu oraz osiągnięcia w rozwoju transportu lotniczego. 31 stycznia 2004 r. została wręczona statuetka Polskiego Klubu Biznesu.

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. otrzymał z rąk Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Pana Grzegorza Kruszyńskiego, certyfikat lotniska użytku publicznego upoważniający do zarządzania lotniskiem w rozumieniu Ustawy Prawo Lotnicze z 2002r. Certyfikat ten wydaje się z orzeczenia ULC dla lotniska, które spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa potwierdzone przez audyt certyfikacyjny przeprowadzony przez zespół certyfikacyjny Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Proces certyfikacji, który miał miejsce w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A. jest sprawdzianem trwałej zdolności lotniska do bezpiecznego wykonywania działalności w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 Maja 2003 w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym oraz Ustawy Prawo Lotnicze.

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 365 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia