Tymczasowa przeszkoda lotnicza

Od dnia 17 kwietnia 2023 r. Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. wprowadza opłatę za rozpatrywanie wniosków o uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej w rejonie lotniska Bydgoszcz.

 

 

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846 i 2185) wszystkie obiekty stałe, tymczasowe oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Bydgoszcz; np. dźwigi samochodowe, żurawie wieżowe, pompy do betonu, itp.) muszą przed ich posadowieniem być uzgodnione przez Zarządzającego lotniskiem Bydgoszcz i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Przebieg procedury

Procedura uzgodnienia, o której mowa powyżej, odbywa się na pisemny lub elektroniczny wniosek składany do Zarządzającego lotniskiem Bydgoszcz oraz odrębny wniosek składany do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa).

Wniosek do Zarządzającego lotniskiem Bydgoszcz powinien zostać złożony na co najmniej 1 miesiąc przed planowanym posadowieniem lub powstaniem tymczasowej przeszkody lotniczej.

Opłata za rozpatrzenie wniosku wynosi 1000 zł netto.

Zgoda wydawana jest na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Poprawnie wypełniony wniosek można złożyć na trzy sposoby.
 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Port Lotniczy Bydgoszcz
  ul. Paderewskiego 1
  86-005 Białe Błota
 2. Złożyć osobiście w sekretariacie Portu Lotniczego Bydgoszcz
 3. Przesłać mailowo na adres:
  zarzad@bzg.aero
Opłatę w wysokości 1000 zł netto + 23% VAT (1230 zł) należy wnosić na konto:

45 1240 3493 1111 0010 0576 0784
BANK PEKAO S.A.
Tytuł przelewu: „Opłata – wniosek o uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej” oraz adres budowy (ewentualnie numeru działek i obrębu)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia