Ogłoszenia

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (PLB) ul. I.J. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w kwocie 139 532 652,00 zł opłacony w całości, NIP 554-030-92-29 (dalej jako Zamawiający).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia