Służby Żeglugi Powietrznej (AFIS i MET)

AFIS

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w czerwcu 2019r. otrzymał od Urzędu Lotnictwa Cywilnego Certyfikat Służb Żeglugi Powietrznej i od tego czasu stał się certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej w zakresie AFIS (Aerodrome Flight Information Service) oraz MET.

Celem powołania służb jest zapewnienie bezpiecznego i uporządkowanego przepływu statków powietrznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz, dostępność Służb Żeglugi Powietrznej dla wszystkich segmentów ruchu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu General Aviation, a także rozwój Spółki.

    • Głównym zadaniem Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) jest zapewnienie służby informacji powietrznej oraz służby alarmowej w strefie ruchu lotniskowego ATZ EPBY. Funkcjonuje ona poza godzinami pracy TWR EPBY - służb kontroli ruchu lotniczego, zapewnianej przez PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej), dzięki czemu Port Lotniczy Bydgoszcz jest dostępny dla użytkowników przez 24 godziny na dobę. Zadania swoje realizuje poprzez prowadzenie ciągłej obserwacji wzrokowej sytuacji operacyjnej na terenie lotniska i w jego pobliżu. Obserwuje ruch statków powietrznych, pojazdów, maszyn i urządzeń oraz osób w polu ruchu naziemnego lotniska a także aktualnych warunków meteorologicznych. Informacje te przekazywane są drogą radiową załogom statków powietrznych zgłaszających się w przestrzeni ATZ oraz zgłaszających zamiar przemieszczenia lub manewrów w polu ruchu naziemnego lotniska. Współpraca operacyjna z sektorową służbą informacji powietrznej FIS oraz służbą kontroli lotniska TWR przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawnego przepływu ruchu lotniczego na lotnisku jak i w jego pobliżu. Służba AFIS pracuje na częstotliwości 131,005 MHz z użyciem znaku wywoławczego (call sign) Bydgoszcz Informacja.
    • Głównym zadaniem służby MET jest zapewnienie osłony meteorologicznej dla służb ruchu lotniczego (zarówno dla służby kontroli TWR jak i służby AFIS) w wyznaczonej przestrzeni powietrznej oraz na potrzeby całego Portu Lotniczego. Zadania zapewniania osłony meteorologicznej są realizowane poprzez wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, wykonywanie opracowań klimatycznych, opracowywanie prognoz i ostrzeżeń, informowanie o warunkach, w tym opracowywanie i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznych dla załóg statków powietrznych.

W związku z chęcią ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez nasz usług służb żeglugi powietrznej zapewniamy kontakt z zarządzającymi. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie i sugestie na temat ich funkcjonowania użytkownicy tych służb mogą przesyłać na adres email: zarzad@bzg.aero

Poznaj
nasze lotnisko

Historia