Służby Żeglugi Powietrznej (AFIS i MET)

AFIS

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w czerwcu 2019r. otrzymał od Urzędu Lotnictwa Cywilnego Certyfikat Służb Żeglugi Powietrznej i od tego czasu stał się certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej w zakresie AFIS (Aerodrome Flight Information Service) oraz MET.

Celem powołania służb jest zapewnienie bezpiecznego i uporządkowanego przepływu statków powietrznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz, dostępność Służb Żeglugi Powietrznej dla wszystkich segmentów ruchu lotniczego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu General Aviation, a także rozwój Spółki.

    • Głównym zadaniem Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) jest zapewnienie służby informacji powietrznej oraz służby alarmowej w strefie ruchu lotniskowego ATZ EPBY. Funkcjonuje ona poza godzinami pracy TWR EPBY - służb kontroli ruchu lotniczego, zapewnianej przez PAŻP (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej). Zadania swoje realizuje poprzez prowadzenie ciągłej obserwacji wzrokowej sytuacji operacyjnej na terenie lotniska i w jego pobliżu. Obserwuje ruch statków powietrznych, pojazdów, maszyn i urządzeń oraz osób w polu ruchu naziemnego lotniska a także aktualnych warunków meteorologicznych. Informacje te przekazywane są drogą radiową załogom statków powietrznych zgłaszających się w przestrzeni ATZ oraz zgłaszających zamiar przemieszczenia lub manewrów w polu ruchu naziemnego lotniska. Współpraca operacyjna z sektorową służbą informacji powietrznej FIS oraz służbą kontroli lotniska TWR przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz sprawnego przepływu ruchu lotniczego na lotnisku jak i w jego pobliżu. Służba AFIS pracuje na częstotliwości 131,005 MHz z użyciem znaku wywoławczego (call sign) Bydgoszcz Informacja.
    • Głównym zadaniem służby MET jest zapewnienie osłony meteorologicznej dla służb ruchu lotniczego (zarówno dla służby kontroli TWR jak i służby AFIS) w wyznaczonej przestrzeni powietrznej oraz na potrzeby całego Portu Lotniczego. Zadania zapewniania osłony meteorologicznej są realizowane poprzez wykonywanie pomiarów i obserwacji meteorologicznych, wykonywanie opracowań klimatycznych, opracowywanie prognoz i ostrzeżeń, informowanie o warunkach, w tym opracowywanie i wydawanie dokumentacji lotniczo-meteorologicznych dla załóg statków powietrznych.
    • jest to opłata związana z zapewnianiem usług nawigacji terminalowej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia UE 2019/317, Ustawy Prawo Lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie opłat nawigacyjnych i stref ich pobierania. Wysokość tej opłaty jest zależna od masy startowej statku powietrznego  i stawki jednostkowej publikowanej corocznie przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, obliczana zgodnie ze wzorem: (MTOW(t)/50)0,7*stawka na dany rok (obecnie opublikowana dla strefy II: 791,12 PLN) Statki powietrzne podlegające zwolnieniu z powyższej opłaty wymienione są w Ustawie Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2020 r. art.  130 ust 6. Pozostałe loty podlegają stosownym rozliczeniom. Do niedawna opłaty te pobierała głównie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako jedyna instytucja zapewniająca Służby Żeglugi Powietrznej a co za tym idzie usługi nawigacyjne. Od czerwca 2019 r. PLB S.A. również jest certyfikowaną instytucją zapewniającą służby żeglugi powietrznej - świadczymy usługi Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej (AFIS) na lotnisku Bydgoszcz (oraz służby meteorologiczne).

W związku z chęcią ciągłego podnoszenia jakości świadczonych przez nasz usług służb żeglugi powietrznej zapewniamy kontakt z zarządzającymi. Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie i sugestie na temat ich funkcjonowania użytkownicy tych służb mogą przesyłać na adres email: zarzad@bzg.aero

Poznaj
nasze lotnisko

Historia