Patron

Ignacy Jan Paderewski portret

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – pianista, kompozytor, polityk, działacz społeczny i Premier Polski. Studiował fortepian w Instytucie Muzycznym Warszawskim u Śliwińskiego i Janothy. Kontynuował studia kompozytorskie w Berlinie oraz pianistyczne w Wiedniu. Wykładał w Warszawskim Instytucie Muzycznym, został profesorem konserwatorium w Strasburgu.

Wyjechał z Polski, mieszkał w Londynie, Szwajcarii, a potem w USA. Jego twórczość kompozytorska utrzymana była w stylistyce neoromantycznej. Skomponowana przez niego opera Manru (1901, Drezno) została wystawiona w Metropolitan Opera w Nowym Jorku (1902).

Dzięki swej popularności działał na rzecz odzyskania niepodległości swojej ojczyzny. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat postulowanej przez niego niepodległości Polski. Po wybuchu I Wojny światowej założył wraz z Henrykiem Sienkiewiczem w Szwajcarii - Komitet Generalny Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce oraz w Anglii - Polish Relief Fund.

W latach 1917-18 reprezentował w USA komitet Narodowy Polski. W 1918 powrócił do kraju, a w 1919 został premierem i ministrem spraw zagranicznych. Był sygnatariuszem traktatu wersalskiego. W latach 1920-21 był wysłannikiem Polski do Ligi Narodów.

logo towarzystwa ijp

W 1922 wrócił do USA i zaczął ponownie koncertować, zarabiając ogromne ilości pieniędzy, które następnie przeznaczał na cele charytatywne. Po wybuchu II wojny światowej Paderewski wszedł w skład władz Polski na uchodźstwie.

Zmarł w roku 1941 w Nowym Jorku. W roku 1992 sprowadzono jego szczątki i złożono w archikatedrze św. Jana w Warszawie. Paderewski otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, m.in.: Virtuti Militari, Order Imperium Brytyjskiego, doktoraty honoris causa wielu uniwersytetów w Polsce i za granicą.

Twórczość kompozytorska Paderewskiego przypada na lata 1877-1921 i obejmuje utwory fortepianowe (koncert, fantazja polska, sonata, trzy cykle wariacji, Album tatrzański, drobniejsze utwory), symfonię h-moll, sonatę skrzypcową i operę Manru.

W Bydgoszczy w listopadzie ma miejsce Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I. J. Paderewskiego. Pierwszy taki konkurs zorganizowany został w naszym mieście w 1961 roku. Od 1998 roku odbywa się cyklicznie co 3 lata, zaś zmagania młodych pianistów z całego świata ocenia jury w międzynarodowym składzie.

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 365 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia