AIP

AIP POLSKA – Jest to zbiór Informacji Lotniczych (AIP) Polska, który publikowany jest i wydawany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. AIP EPBY znajduje się pod poniższym adresem: https://www.ais.pansa.pl/aip/aip.html (w zakładce AD 2 – EPBY)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia