Wizy i inne dokumenty

Pasażer zobowiązany jest posiadać wizę wjazdową lub inny dokument (paszport, świadectwa szczepień, itp.), który jest niezbędny do przekroczenia granic danego kraju. W przeciwnym wypadku władze kontroli granicznej nie zezwolą na przekroczenie granicy państwowej.

Dokumentem wymaganym w podróży międzynarodowej jest ważny paszport (od 1 maja 2004 pasażerowie narodowości polskiej podróżujący w obrębie Unii Europejskiej mogą posługiwać się przy przekraczaniu granicy również dowodem osobistym). Przed wyjazdem radzimy sprawdzić, jakie są wymagania co do ważności paszportów przy przekraczaniu granic poszczególnych państw.

Informacje wizowo-paszportowe można uzyskać w ambasadach oraz w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 365 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia