Etap 3

Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego dużego

Przedmiotem Projektu jest wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej w nowy, niezawodny i nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy, który spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz efektywności w użyciu.

Realizacja Projektu przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa lotniska i obsługiwanego ruchu lotniczego. Zgodnie z wytycznymi krajowymi i europejskimi, dotyczącymi zapewnienia bezpieczeństwa w portach lotniczych przez Zarządzających certyfikowanymi lotniskami.

Wartość dofinansowania: 2 059 004,13 złotych (dwa miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy cztery 13/100 złotych)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia