Etap 5 (Podetap 5)

Zakup sprzętu handlingowego oraz infrastruktury informatycznej

Zarządzający polskimi lotniskami posiadają świadomość, iż w obliczu rosnącego ruchu pasażerskiego należy wdrażać rozwiązania zapewniające większe bezpieczeństwo i sprawność przy obsłudze tak pasażerów przylatujących, jak i odlatujących.

W odpowiedzi na wyżej wymienione potrzeby został określony cel i przedmiot kolejnego etapu realizowanego przez Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w ramach kluczowego Projektu „Zintegrowanego Projektu inwestycyjnego rozwoju funkcji Portu Lotniczego Bydgoszcz”.

Przedmiotem podprojektu jest zakup fabrycznie nowych urządzeń i pojazdów, stanowiących wyposażenie konieczne do obsługi lotniska, a także zakup infrastruktury informatycznej. Realizowany przedmiot wpisuje się więc w cele sformułowane dla całego Zintegrowanego Projektu, którymi jest m.in. poprawa standardu świadczonych przez lotnisko usług.

Zakup infrastruktury informatycznej pozwoli odejść od pracy realizowanej przy pomocy tradycyjnych -papierowych dokumentów rejestrujących starty i lądowania statków powietrznych oraz prowadzenia statystyki ruchu lotniczego w arkuszach excel. Z nowym oprogramowaniem zostanie skorelowany system informowania pasażerów. W chwili obecnej lotnisko dysponuje systemem, który nie jest zautomatyzowany, a przekazywanie informacji wizualnych jest przestarzałe i jest niewystarczające.

Celem szczegółowym Projektu jest również zakup fabrycznie nowych urządzeń i pojazdów stanowiących wyposażenie konieczne do obsługi „zaplecza” lotniska. Projektowany zakup będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych, pasażerów oraz na sprawność przeprowadzenia operacji lotniczych.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Zakup schodów pasażerskich – 2 szt. Schody służące do wyjścia/wejścia pasażerów do samolotów.

2. Zakup pushbacka bezdyszlowego – 1 szt. Pojazd służący do wypychania statku powietrznego z miejsca postoju lub do ciągnięcia po płaszczyznach lotniska. Konieczny dla dużych samolotów.

3. Zakup pushbacka dyszlowego – 1 szt. Pojazd do ustawiania statków powietrznych na płaszczyznach postojowych. Usprawnia pracę portu, zwiększa bezpieczeństwo operacji lotniczej.

4. Zakup infrastruktury informatycznej – 1 szt. Zakup sprzętu i systemów informatycznych do działalności operacyjnej lotniska.

5. Zakup taśmociągów bagażowych samojezdnych – 2 szt. Urządzenia służące do transportu bagażu z i do samolotu.

6. Zakup agregatu GPU elektryczne – 3 szt. Agregaty służące do uruchamiania silników statków powietrznych, starter.

7. Zakup ciągników handlingowych – 2 szt. Pojazdy służące do ciągnięcia schodów, taśmociągów, wózków bagażowych oraz GPU.

8. Zakup wózków na bagaż pasażerski – 4 szt.

W wyniku realizacji projektu nastąpi nie tylko znacząca poprawa stanu technicznego infrastruktury bydgoskiego lotniska, a całość sprzyjać będzie rozwojowi portu lotniczego. Realizacja Zintegrowanego Projektu inwestycyjnego rozwoju funkcji Portu Lotniczego Bydgoszcz przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie tworzenia nowych inwestycji, ruchu turystycznego i przyciągania kapitału zewnętrznego.

Dofinansowanie wynosi: 3 453 545,90 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści pięć  90/100zł).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia