Etap 4

Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska oraz systemu automatycznej odprawy pasażerów

Projekt zakłada wyposażenie Lotniskowych Służb Obsługi Naziemnej w nowy i sprawny sprzęt oraz pojazdy do obsługi naziemnej zgodnie z przepisami prawa. Wyposażenie Portu Lotniczego Bydgoszcz w sprzęt do utrzymania eksploatacji lotniska oraz w system automatycznej odprawy pasażerów.

Aby spełnić wymogi przepisów prawa oraz świadczyć obsługę na wysokim poziomie Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. musi dysponować odpowiednim, specjalistycznym sprzętem związanym z obsługą samolotu (GSE – Ground Service Equipment). Musi posiadać sprawny sprzęt do utrzymania eksploatacji lotniska oraz system automatycznej odprawy pasażerów.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje:

I.             Sprzęt do obsługi naziemnej (sprzęt GSE – Grand Service Equipment), w tym:

1.            pojazd do obsługi instalacji wodnej statków powietrznych (Wodniarka);

2.            pojazd do obsługi instalacji kanalizacyjnej statków powietrznych (Wóz asenizacyjny);

3.            samojezdny taśmociąg bagażowy;

4.            ciągnik handlingowy 7 – 9 ton;

5.            ciągnik handlingowy 10 – 20 ton;

6.            schody pasażerskie ciągane 1500 – 3000 mm;

7.            schody pasażerskie ciągane 2000 – 4500mm;

8.            GPU 28 VDC;

9.            GPU 115V 400 Hz;

10.          pojazd do obsługi odladzania statków powietrznych na ziemi;

11.          samochód osobowy dla Kierownika Zmiany Obsługi Naziemnej.

II.            Sprzęt do utrzymania eksploatacji lotniska, w tym:

1.            wózek widłowy;

2.            ciągnik rolniczy.

 

Taśmociąg bagażowy oraz GPU
Taśmociąg bagażowy oraz GPU

 

System automatycznej obsługi pasażerów (komputery, oprogramowanie i sieć informatyczna) obejmuje wdrożenie Lokalnego Systemu Odpraw Pasażerów wraz z niezbędnym osprzętem peryferyjnym:

•na siedmiu stanowiskach odpraw; 
•na dwóch bramkach (gate), każda z bramek wyposażona w dwa skanery przewodowe + jeden zapasowy;
•na stanowisku Kierownika Zmiany Obsługi Naziemnej; 
•w bagażowni, wyposażenie w dwa skanery bezprzewodowe i jeden zapasowy; 
•w dwóch punktach kontroli bezpieczeństwa (wykonanie kontroli dostępu), każdy wyposażony w jeden skaner przewodowy; 
•w kasie biletowej, wyposażona w drukarkę kart pokładowych.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie bezpieczeństwa obiektów infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy oraz zgodna z przepisami prawa, właściwa obsługa statków powietrznych przez własną obsługę naziemną. Dostosowanie Portu Lotniczego w Bydgoszczy do obowiązujących wymogów prawa zarówno ze względów operacyjnych jak i bezpieczeństwa pasażerów i towarów.

Wartość dofinansowania: 1 .969.577,55 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem 55/100 zł)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia