Etap 5 (Podetap 2)

Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Przedmiotem podprojektu jest remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zidentyfikowanym problemem był zły stan techniczny drogi startowej. Istniejące nawierzchnie użytkowane przez trzy dziesięciolecia straciły nośność i warunki bezpiecznej eksploatacji.

Wykonane badania diagnostyczne nawierzchni lotniskowych oraz ich ekspertyzy przeprowadzone na zlecenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A., przez kompetentne w tym zakresie instytucje, wykazały iż ze względu na znaczną degradację nawierzchni drogi startowej konieczne jest wykonanie niezbędnych robót remontowych, nie tylko gwarantujących dalszą możliwość wykorzystania obiektu, ale co najważniejsze zapewniających bezpieczeństwo pasażerów oraz wykonywanych operacji lotniczych.

Celem głównym projektu była poprawa stanu infrastruktury regionalnego lotniska realizującego połączenia krajowe i międzynarodowe.

Zakres rzeczowy projektu obejmował remont drogi startowej o całkowitej długości 2500 mb i szerokości 60 mb. Środkową część drogi stanowi nawierzchnia z betonu asfaltowego o dł. 2000 mb. Z betonu cementowego wykonane zostały końcowe części drogi, każda o dł. 250 mb.

Wszystkie działania związane są z realizacją wybranego wariantu remontu, a także służyły osiągnięciu zamierzonego celu, jakim jest utrzymanie optymalnego stanu technicznego lotniska, tym samym stworzeniu warunków bezpiecznej eksploatacji.

Dofinansowanie wynosi: 6 451 535,56 zł (słownie: sześć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści pięć 56/100 zł).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia