Etap 5 (Podetap 1)

Zakup sprzętu do pionu technicznego

Przedmiotem podprojektu jest zakup sprzętu, który zapewni pasażerom Portu Lotniczego Bydgoszcz jeszcze lepsze warunki korzystania z usług oferowanych przez lotnisko oraz zagwarantuje najwyższy poziom ich bezpieczeństwa. Zwiększenie ilości sprzętu, przeznaczonego do dyspozycji służb odpowiadających za utrzymanie drogi startowej, drogi kołowania i płyt postojowych, służyć będzie zapewnieniu ciągłej pracy Portu Lotniczego, w tym nawet w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Pług wirnikowy
Pług wirnikowy

Dofinansowanie wynosi: 1.606.318,64 zł (słownie: jeden milion sześćset sześć tysięcy trzysta osiemnaście 64/100 zł)

Poznaj
nasze lotnisko

Historia