Port Lotniczy Bydgoszcz w TEN-T

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. został oficjalnie zakwalifikowany do sieci kompleksowej transeuropejskiej sieci transportowej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.

Stopniowy rozwój TEN-T osiąga się w szczególności poprzez wdrożenie dwupoziomowej struktury tej sieci składającej się z sieci kompleksowej i sieci bazowej.

Port Lotniczy Bydgoszcz wpisany jest do sieci kompleksowej TEN-T. Sieć kompleksowa składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych, jak również środków wspierających efektywne i zrównoważone z punktu widzenia społecznego i środowiskowego wykorzystanie tej infrastruktury.

Sieć bazowa obejmuje te części sieci kompleksowej, które są strategicznie najważniejsze dla realizacji celów polityki TEN-T i odzwierciedlają zmieniający się popyt na przewozy oraz potrzebę istnienia transportu multimodalnego.

W kompleksowej sieci TEN-T priorytetem są środki konieczne do zapewnienia zwiększonej dostępności i łączności wszystkich regionów Unii, uzupełniania brakujących ogniw, promowania efektywnego i zrównoważonego wykorzystywania infrastruktury i, w razie konieczności, zwiększania przepustowości, poprawy lub utrzymania jakości infrastruktury pod względem bezpieczeństwa, ochrony, efektywności, ekologiczności, warunków społecznych, dostępności dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób starszych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej i pasażerów niepełnosprawnych, a także zapewnienia jakości usług i ciągłości przepływów ruchu.

Informacje ogólne o TEN-T

Zgodnie z art. 171 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE może wspierać projekty będące projektami ”wspólnego zainteresowania”, które realizowane są przez państwa członkowskie. Projekty te zostały określone w wytycznych wspólnotowych na temat rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej. Rozwój sieci transeuropejskiej ma służyć zwiększeniu efektywności funkcjonowania wspólnego rynku oraz umożliwić obywatelom Unii, podmiotom gospodarczym, wspólnotom regionalnym i lokalnym pełne czerpanie korzyści z ustanowienia obszaru bez granic wewnętrznych. Unia Europejska dąży do zapewnienia interoperacyjności narodowych sieci transportowych, do rozwoju intermodalności w transporcie, jak również do zapewnienia dostępu regionom peryferyjnym lub wyspiarskim do centralnych regionów UE oraz zmniejszenia wysokich kosztów transportu w tych regionach.

Projekty współfinansowane z budżetu TEN-T powinny stanowić projekty wspólnego europejskiego zainteresowania, tj. powinny spełniać następujące kryteria:

– przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju sieci transportowej na obszarze całej Unii Europejskiej;

– zapewniać spójność oraz interoperacyjność transeuropejskiej sieci transportowej oraz dostępu do niej;

– integrować wszystkie rodzaje transportu;

– przyczyniać się do ochrony środowiska oraz podwyższenia standardów bezpieczeństwa.

Progi dofinansowania z budżetu TEN-T w latach 2007-2013 kształtują się następująco:

– projekty studyjne – maks. 50% kosztów kwalifikowanych;

– projekty inwestycyjne – maks. 20% kosztów kwalifikowanych;

– projekty transgraniczne – maks. 30% kosztów kwalifikowanych.

Wnioskowanie o fundusze

Komisja Europejska ogłasza rozpoczęcie konkursów zazwyczaj na początku roku, a decyzje finansowe wydawane są w grudniu danego roku. Każdy wniosek przed złożeniem do Komisji Europejskiej musi uzyskać akceptację władz krajowych. Instytucją odpowiedzialną za akceptację wniosków przed skierowaniem ich do Komisji Europejskiej, jak również za monitorowanie współfinansowanych z budżetu TEN-T projektów, jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Decyzje gwarantujące środki finansowe Komisja podejmuje na podstawie opinii Komitetu Pomocy Finansowej TEN-T, składającego się z reprezentantów państw członkowskich. Realizowane projekty poddawane są procedurom monitorowania i kontroli.

Więcej informacji na temat TEN-T

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE – pełna treść

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Goście z Azji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

Województwo Kujawsko-Pomorskie gościło przedstawicieli Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej, któremu przewodniczy prezes Hu Xinyuan. Wizyta w ramach Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, była również...

Więcej…

Corendon Airlines rozpoczyna loty z Bydgoszczy do Turcji!

Z bydgoskiego lotniska już możemy latać na wakacje. Do siatki portu dołączył kolejny turecki przewoźnik z rejsami do Antalyi. Inauguracyjny...

Więcej…

Początek wakacyjnych podróży i słoneczna niespodzianka na zimę z wylotem z Bydgoszcz

Bydgoskie lotnisko zaczęło wakacje – pierwsi turyści polecieli do tureckiej Antalyi! Goście oglądali Port od kuchni. Zimą polecimy z Coral...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia