Plan Generalny i inwestycje PLB

Półmetek programu inwestycyjnego PLB

Port Lotniczy Bydgoszcz zmierza do zakończenia inwestycji w ramach projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007-2013 na łączną kwotę dofinansowania ponad 54 mln zł. Przeprowadzone inwestycje znacząco wpłynęły na poziom infrastruktury lotniska, systemów bezpieczeństwa i obsługi pasażerów. Przyjęta strategia inwestycyjna jest spójna z założeniami opracowanego dla Portu Planu Generalnego na lata 2014-2034 i zapewnia możliwość dalszego rozwoju lotniska pod kątem zwiększania liczby pasażerów i operacji lotniczych.

Realizowany program kluczowy w Porcie Lotniczym w Bydgoszczy obejmuje modernizacje strategicznych elementów lotniska. Wśród nich należy wymienić m.in. remont drogi startowej, płyt postojowych i dróg kołowania, jak też zakup nowoczesnego sprzętu handlingowego do obsługi naziemnej samolotów, czy unowocześnienie systemu elektroświetlnego odpowiadającego za bezpieczeństwo obsługiwanego ruchu lotniczego. Inwestycje były współfinansowane z funduszy unijnych w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.  Wartość uzyskanych dotychczas dotacji wynosi ponad 54 mln zł.

Wszystkie inwestycje przekładają się bezpośrednio na potencjał lotniska i jakość obsługi pasażerów. Jedną z ważniejszych naszych inwestycji jest remont płyt postojowych. Pozwolił on na uzyskanie 12 w pełni funkcjonalnych miejsc postojowych dla samolotów w najbardziej popularnym kodzie C (B-737, A-320), w tym 6 w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Umożliwia to równoległą obsługę wielu samolotów, ale też zapewnia pasażerom krótszą drogę – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes PLB –  W części konkursowej projektu ważny będzie remont drogi kołowania Foxtrot prowadzącej z  lotniska do WZL nr 2. Umożliwi to kołowanie samolotów przylatujących do zakładów i tym samym umożliwi dalszy rozwój WZL. 

W zaplanowanych inwestycjach konkursowych poprawiających jakość obsługi pasażerów, należy wskazać zakup ambuliftu. Jest to urządzenie służące do transportu osób niepełnosprawnych
z płyty lotniska na pokład samolotu i z pokładu na płytę. Pojazd wyposażony jest w specjalny wysięgnik, który podnosi osobę na wysokość drzwi samolotu. Ponadto w projekcie konkursowym znajdzie się zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu, remont systemu odwodnienia lotniska, czy remont dróg technicznych. Wartość dofinansowania, o jaką stara się PLB to 10 mln Euro (blisko 42 mln PLN)
i planowane jest wykorzystanie całej kwoty.

Przeprowadzone inwestycje mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa lotniska i możliwości dalszego jego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Jak wynika z opracowanego dla PLB Planu Generalnego w roku 2034 liczba pasażerów wzrośnie do 1.170.000, zaś liczba przeprowadzonych operacji lotniczych zwiększy się do ponad 15.000.

Wnioski z analiz Planu Generalnego wskazują, że już w perspektywie średnio terminowej – do roku 2024 – liczba odprawionych pasażerów na lotnisku podwoi się. Zapewnienie przepustowości poszczególnych elementów Portu dla takiego ruchu wymaga dalszych inwestycji –  powiedział Tomasz Moraczewski –  Dlatego tak ważne jest uzgodnione w czerwcu br. dokapitalizowanie Portu przez akcjonariuszy, które pozwoliło zabezpieczyć wkład własny na kolejne niezbędne inwestycje.

Wskazane w wytycznych Planu Generalnego inwestycje na lata  2015 – 2020 to przede wszystkim systemy bezpieczeństwa.  Wpłyną one na większą dostępność lotniska przy gorszych warunkach pogodowych m.in. poprzez system ILS, oraz zapewnią szczegółowe i aktualne informacje meteorologiczne dzięki nowoczesnemu systemowi obserwacji AWOS. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że jedną z pożądanych inwestycji będzie też wydłużenie drogi startowej lotniska do 3000 metrów. Pozwoli to na obsługę większych samolotów przybywających zarówno do Portu, jak również do WZL. Taka rozbudowa to także większy potencjał dla ruchu CARGO, który będzie możliwy dla samolotów o kodzie referencyjnym 4E.

Rozbudowa Portu Lotniczego w Bydgoszczy jest jednym z  priorytetowych kierunków rozwoju naszego województwa w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Dlatego też ważna jest sprawna realizacja programu inwestycyjnego, który wykorzystując dofinansowanie unijne, wpływa na potencjał lotniska oraz komfort i bezpieczeństwo podróżowania pasażerów – powiedział Edward Hartwich, Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Ponadto podkreślić należy niezwykle istotną rolę bydgoskiego portu w obsłudze lotnictwa wojskowego oraz samolotów remontowanych w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 2.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Goście z Azji w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

Województwo Kujawsko-Pomorskie gościło przedstawicieli Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej, któremu przewodniczy prezes Hu Xinyuan. Wizyta w ramach Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, była również...

Więcej…

Corendon Airlines rozpoczyna loty z Bydgoszczy do Turcji!

Z bydgoskiego lotniska już możemy latać na wakacje. Do siatki portu dołączył kolejny turecki przewoźnik z rejsami do Antalyi. Inauguracyjny...

Więcej…

Początek wakacyjnych podróży i słoneczna niespodzianka na zimę z wylotem z Bydgoszcz

Bydgoskie lotnisko zaczęło wakacje – pierwsi turyści polecieli do tureckiej Antalyi! Goście oglądali Port od kuchni. Zimą polecimy z Coral...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia