Etap 1

Zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu.

Celem głównym etapu projektu jest poprawa standardu świadczonych usług, stanu infrastruktury lotniska oraz bezpieczeństwa usług lotniczych. Celem szczegółowym jest zakup fabrycznie nowych urządzeń i pojazdów stanowiących wyposażenie konieczne do obsługi lotniska. To i pozostałe działania przewidziane w projekcie zmierzają do zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym dla pasażerów i operujących statków powietrznych.

Zidentyfikowanym problemem była niewystarczająca liczba sprzętu koniecznego do obsługi samolotów wobec rosnącej liczby pasażerów i uruchomienia nowych połączeń.

Planowany zakup będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych, pasażerów oraz na sprawność operacji lotniczych.

Zakup urządzeń, mających bezpośredni wpływ na stan utrzymania infrastruktury lotniska i jakość obsługi:

 • Odkurzacz lotniskowy, 1 szt.
 • Schody ciągane, 2 szt.
 • Zamiatarka ciągnikowa, 1 szt.
 • Oczyszczarka lotniskowa, 2 szt.
 • Platforma załadowcza High loader, 1szt.
 • ASU – AirStarterUnit, 1 szt.
 • Odladzarka, 1 szt.
 • GPU – agregat prądotwórczy spalinowy, 1 szt.
 • Ciągnik akumulatorowy, handlingowy, 2 szt.
 • Check-in automatyczny, 7 szt.
 • System AIS, 1 szt.
 • Samochody operacyjne (patrolowe), 2 szt.
 • System monitoringu hałasu, 1 szt.

Wartość dofinansowania: 7 769 927,77 złotych (słownie: siedem milionów siedemset sześdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 77/100 złotych).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia