Etap 2

Zakup sprzętu i systemów do utrzymania bezpieczeństwa na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Przedmiotem opisanego poniżej projektu jest zakup sprzętu i systemów do utrzymania bezpieczeństwa na terenie lotniska. Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz standardu świadczonych usług lotniska, realizującego połączenia krajowe i międzynarodowe.

Zakres projektu będzie gwarantował niezawodną pracę urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów, portu lotniczego i statków powietrznych, a także wysoki poziom przygotowania merytorycznego Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej.

Zakres rzeczowy obejmuje zakup następujących urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów, statków powietrznych oraz lotniska:

  • Wóz bojowy wraz z zestawem ratunkowym, hydraulicznym dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej, 1 szt.
  • System odstraszania ptaków: Pojazd specjalistyczny wyposażony w aparaturę biosoniczną do płoszenia i niepokojenia ptactwa, 1 szt.
  • Pałki dla koordynatorów, 3 szt.
  • Pompa pożarnicza, 1 szt.
  • Sejf na broń, 1 szt.
  • Ambulift – Pojazd służący do obsługi PRM czyli osób niepełnosprawnych na płytach operacyjnych lotniska, 1 szt.
  • Fantomy, sprzęt medyczny, respiratory transportowe, 1 szt. (1 zestaw).

Wartość dofinansowania: 3 503 876,03 złotych (słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć 03/100 złotych).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia