Etap 5

Zakup sprzętów i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Przedmiotem projektu jest zakup środków transportu koniecznych dla obsługi lotniska, zakup wyposażenia do wykonywania operacji i utrzymania lotniska, oraz wykonanie kanału diagnostycznego.

Zidentyfikowanym problemem była konieczność minimalizowania czasu obsługi pasażerów i statków powietrznych.

Planowane  zakupy   będą mieć bezpośredni wpływ na  optymalizację działań na lotnisku.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz  jakości usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie lotniska w brakujący sprzęt i urządzenia. Zakupy przewidziane w projekcie zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i sprawności działania obsługi lotniska.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost jakości obsługi lotniska w Bydgoszczy. W efekcie projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa w zakresie ruchu turystycznego i przyciągania kapitału zewnętrznego.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

 • Wózki bagażowe – 10 szt.
 • Kosa mechaniczna – 1 szt.
 • Samochód dla pracowników technicznych – 1 szt.
 • Bus do przewozu załóg statków powietrznych – 1 szt.
 • Wykonanie kanału inspekcyjno – diagnostycznego
 • Samochód operacyjny, patrolowy – 1 szt.
 • Szpilki do push-backa wraz z flagami – 16 szt.
 • Wózki i stoły do platformy załadowczej – 12 szt.
 • Ciągnik z kosiarką – 1 szt.
 • Zbiornik mobilny na benzynę 200L – 1 szt.
 • Ograniczniki przeciwśniegowe na dach – 1 kpl.
 • Drukarki do kart pokładowych i przywieszek – 7 kompletów (na 1 komplet składa się jedna drukarka do kart pokładowych oraz jedna drukarka do przywieszek).

Wartość dofinansowania: 1 218 004,43 złotych (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy cztery 43/100 złotych).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia