W PLB odbyło się ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLB S.A., które odbyło się w ostatnim tygodniu maja 2014 roku, podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do podnoszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, co otwiera drogę do zapowiadanego wcześniej przez Akcjonariusza Województwo Kujawsko-Pomorskie dokapitalizowania Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. na kwotę ponad 21 mln PLN.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło także uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, a ponado udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Moraczewskiemu, co stanowi potwierdzenie pełnej akceptacji ze strony zdecydowanej większości obecnych na zgromadzeniu właścicieli dla działań i sposobu zarządzania Spółką.

Fundusze, które będą przekazane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zostaną w pełni przeznaczone na inwestycje zapewniające rozwój lotniska. Będą one skierowane na kontynuowanie procesu inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” Porcie Lotniczym Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu PLB planuje wykonać inwestycje w projekcie konkursowym:

  • System odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania
  • Remont drogi kołowania i dróg technicznych
  • Sprzęt i systemy do utrzymania infrastruktury w tym monitoring hałasu
  • Sprzęt i systemy do utrzymania bezpieczeństwa
  • Sprzęt GSE (Ground Service Equipement)

Wielomilionowe inwestycje realizowane w ramach unijnego projektu pozwalają na dalszy rozwój lotniska – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – Dzięki nowoczesnej infrastrukturze możliwe będzie bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych, co powinno skutkować wzrostem ich liczby z PLB, co ma zasadnicze znaczenie dla całego Regionu.

Do tej pory ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystane zostało około 30 mln zł z puli ok. 90 mln zł. Remontu dróg kołowania i płyt postojowych oraz planowany remont systemu elektroenergetycznego zwiększy wykorzystanie środków unijnych do ok. 45 mln zł i wraz z mniejszymi inwestycjami w zakresie zakupu sprzętu handlingowego oraz systemów bezpieczeństwa i informatycznego, wyczerpie całą alokację środków na inwestycje w projekcie kluczowym. Po realizacji projektu kluczowego Port Lotniczy Bydgoszcz będzie starał się o pozyskanie środków na inwestycje w projekcie konkursowym.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest największym akcjonariuszem Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A, posiadającym 68% akcji.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Styczeń na bydgoskim lotnisku

Obowiązkowe kwarantanny wpływają na zmniejszenie ruchu. W biurach podróży dostępne są oferty lotów wakacyjnych z Bydgoszczy. Port Lotniczy Bydgoszcz podsumował...

Więcej…

Regionalne lotnisko podsumowało rok pandemii

Port Lotniczy Bydgoszcz SA zakończył wyjątkowo trudny dla branży rok. Z powodu pandemii znacznie mniejsza liczba Podróżnych. Jednak pomimo tego...

Więcej…

Zakaz lotów z Wielkiej Brytanii przedłużony

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Poz. 25), przedłuża do dnia...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia