W PLB odbyło się ZWZA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PLB S.A., które odbyło się w ostatnim tygodniu maja 2014 roku, podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do podnoszenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, co otwiera drogę do zapowiadanego wcześniej przez Akcjonariusza Województwo Kujawsko-Pomorskie dokapitalizowania Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. na kwotę ponad 21 mln PLN.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło także uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, a ponado udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Moraczewskiemu, co stanowi potwierdzenie pełnej akceptacji ze strony zdecydowanej większości obecnych na zgromadzeniu właścicieli dla działań i sposobu zarządzania Spółką.

Fundusze, które będą przekazane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie zostaną w pełni przeznaczone na inwestycje zapewniające rozwój lotniska. Będą one skierowane na kontynuowanie procesu inwestycyjnego w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” Porcie Lotniczym Bydgoszcz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu PLB planuje wykonać inwestycje w projekcie konkursowym:

  • System odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania
  • Remont drogi kołowania i dróg technicznych
  • Sprzęt i systemy do utrzymania infrastruktury w tym monitoring hałasu
  • Sprzęt i systemy do utrzymania bezpieczeństwa
  • Sprzęt GSE (Ground Service Equipement)

Wielomilionowe inwestycje realizowane w ramach unijnego projektu pozwalają na dalszy rozwój lotniska – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – Dzięki nowoczesnej infrastrukturze możliwe będzie bezpieczne wykonywanie operacji lotniczych, co powinno skutkować wzrostem ich liczby z PLB, co ma zasadnicze znaczenie dla całego Regionu.

Do tej pory ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystane zostało około 30 mln zł z puli ok. 90 mln zł. Remontu dróg kołowania i płyt postojowych oraz planowany remont systemu elektroenergetycznego zwiększy wykorzystanie środków unijnych do ok. 45 mln zł i wraz z mniejszymi inwestycjami w zakresie zakupu sprzętu handlingowego oraz systemów bezpieczeństwa i informatycznego, wyczerpie całą alokację środków na inwestycje w projekcie kluczowym. Po realizacji projektu kluczowego Port Lotniczy Bydgoszcz będzie starał się o pozyskanie środków na inwestycje w projekcie konkursowym.

Województwo Kujawsko-Pomorskie jest największym akcjonariuszem Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A, posiadającym 68% akcji.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Sezon letnich podróży w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

Moc czarterowych kierunków, sezonowe rejsy do Krakowa i regularne loty trzech przewoźników. Taki będzie rozpoczynający się w niedzielę 31 marca,...

Więcej…

2023 rok w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

366 067 Pasażerów odprawił w 2023 roku Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Natomiast w sezonie letnim minionego roku pobiliśmy rekord odprawionych Pasażerów...

Więcej…

Do Krakowa na majówkę z wylotem z Bydgoszczy!

Połączenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kujaw i Pomorza ponownie, w sezonie letnim, dołączy do siatki połączeń Portu Lotniczego...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia