Rusza remont płyt postojowych i dróg kołowania

Dzisiaj (21.11.2013) została podpisana umowa pomiędzy Portem Lotniczym Bydgoszcz a firmą Skanska, która wygrała przetarg na remont płyt postojowych i dróg kołowania.

Inwestycja ta polegać będzie na remoncie istniejących nawierzchni płaszczyzn postojowych PPS-2 i PPS-4, a także dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Wykonawca inwestycji wykona w ramach zadania również oznakowanie poziome na wszystkich remontowanych nawierzchniach.

W tym czasie płyty postojowe i drogi kołowania będą zamknięte dla statków powietrznych i pozostałego ruchu, jednak nie wpłynie to na pracę lotniska, a ruch odbywać się będzie na pozostałych dostępnych płaszczyznach.

Remont, w zależności od warunków pogodowych, rozpocznie się w ciągu najbliższych tygodni, a zgodnie z harmonogramem zakończy się we wrześniu 2014 roku.

W wyniku realizacji remontu dróg kołowania i płyt postojowych znacząco poprawi się stan techniczny infrastruktury bydgoskiego lotniska, co przyczyni się do wzrostu standardu świadczonych usług – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz – Biorąc pod uwagę plany związane z dalszym rozwojem siatki połączeń z bydgoskiego lotniska, niezmiernie ważne jest, aby zapewnić komfortowe i bezpieczne korzystanie z lotniska zarówno dla pasażerów, jak i przewoźników lotniczych.

Wykonane badania diagnostyczne nawierzchni lotniskowych oraz ich ekspertyzy przeprowadzone na zlecenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. przez kompetentne w tym zakresie instytucje wykazały, iż ze względu na znaczną degradację nawierzchni konieczne jest wykonanie niezbędnych robót remontowych, nie tylko gwarantujących dalszą możliwość wykorzystania obiektu, ale co najważniejsze zapewniających bezpieczeństwo pasażerów oraz wykonywanych operacji lotniczych. Wykonanie nowych nawierzchni płaszczyzn postoju samolotów na potrzeby eksploatacji samolotów kodu C i D, pozwoli na bezproblemowe ich użytkowanie w okresie kolejnych 25-30 lat. Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja nawierzchni pozwoli również na ciągły wzrost liczby wykonywanych operacji lotniczych oraz wzrost liczby przyjmowanych pasażerów w wieloletniej perspektywie, bez potrzeby wykonywania kolejnego remontu.

Zgodnie z podpisaną umową kwota inwestycji wyniesie ponad 22,5 mln PLN netto (27,6 mln PLN brutto) i będzie współfinansowana ze środków unijnych. Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Do tej pory ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystane zostało ponad 23,5 mln zł. Realizacja remontu systemu elektroświetlnego, który jest w toku, spowoduje podwyższenie wykorzystania funduszy europejskich do około 30 mln zł z puli ok. 90 mln zł. Remont dróg kołowania i płyt postojowych oraz planowany remont systemu elektroenergetycznego zwiększy wykorzystanie środków unijnych do ok. 45 mln zł i wraz z mniejszymi inwestycjami w zakresie zakupu sprzętu handlingowego oraz systemów bezpieczeństwa i informatycznego, wyczerpie całą alokację środków na inwestycje w projekcie kluczowym. Po realizacji projektu kluczowego Port Lotniczy Bydgoszcz będzie starał się o pozyskanie środków na inwestycje w projekcie konkursowym.

Informacja prasowa SKANSKA

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Sezon letnich podróży w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

Moc czarterowych kierunków, sezonowe rejsy do Krakowa i regularne loty trzech przewoźników. Taki będzie rozpoczynający się w niedzielę 31 marca,...

Więcej…

2023 rok w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

366 067 Pasażerów odprawił w 2023 roku Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Natomiast w sezonie letnim minionego roku pobiliśmy rekord odprawionych Pasażerów...

Więcej…

Do Krakowa na majówkę z wylotem z Bydgoszczy!

Połączenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kujaw i Pomorza ponownie, w sezonie letnim, dołączy do siatki połączeń Portu Lotniczego...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia