Etap 4

Remont dróg technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Przedmiotem projektu jest remont dróg technicznych o powierzchni utwardzonej na terenie lotniska.

Zidentyfikowanym problemem był niezadowalający stan techniczny znacznej części dróg technicznych.

Planowany  remont  będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz bezpieczeństwa usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest rewitalizacja nawierzchni całego obszaru dróg  technicznych na całej ich szerokości.

Wartość dofinansowania: 7 877 561,42 złotych (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześdziesiąt jeden 42/100 złotych).

Poznaj
nasze lotnisko

Historia