Przejście przez bramkę bezpieczeństwa

Podczas kontroli bezpieczeństwa należy umieścić wszystkie przedmioty metalowe, takie jak: klucze, zegarki, paski z dużymi klamerkami, telefony komórkowe, bilon, itp., w kuwetach i położyć je na taśmie urządzenia rentgenowskiego wraz z całym bagażem podręcznym.

W większych kuwetach dobrze jest umieścić wierzchnie okrycie: kurtki, płaszcze, marynarki, żakiety. Ułatwi to i przyspieszy kontrolę bezpieczeństwa.

Wszyscy pasażerowie oraz ich bagaż, włączając w to sprzęt używany do poruszania się, poddawani są kontroli bezpieczeństwa. Kontrola bezpieczeństwa jest przeprowadzana w sposób uwzględniający stopień i rodzaj niepełnosprawności.

Jeżeli nie są Państwo w stanie przejść samodzielnie przez bramkę magnetyczną, zostaną Państwo poddani kontroli manualnej, przy ewentualnej pomocy ręcznego wykrywacza metali. Jeżeli operator kontroli bezpieczeństwa nie będzie w stanie prawidłowo wykonać kontroli, będą Państwo poproszeni o udanie się do oddzielnego pomieszczenia, w celu wykonania kontroli osobistej przez osobę tej samej płci przy pełnym zachowaniu prywatności oraz poszanowaniu Państwa godności.

Sprzęt umożliwiający Państwu poruszanie się zostanie zgodnie z przepisami poddany kontroli manualnej lub w zależności od potrzeb kontroli, przy użyciu urządzeń rentgenowskich.

Personel wykonujący kontrolę bezpieczeństwa jest szkolony w zakresie poprawnego wykonywania kontroli osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej. W związku z tym, kontrola powinna zostać wykonana z uwzględnieniem Państwa niepełnosprawności oraz nie powodować dodatkowych niedogodności.

Prosimy o pełną współpracę ze służbami ochrony oraz informowanie na temat Państwa niepełnosprawności, pomoże to uniknąć nieporozumień oraz sprawi, że kontrola przebiegnie sprawnie.

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 635 47 00

Poznaj
nasze lotnisko

Historia