Port Lotniczy w Bydgoskim Klastrze Lotniczym

Do Bydgoskiego Klastra Lotniczego oficjalnie przystąpił Port Lotniczy Bydgoszcz. Lotnisko stanowić będzie jeden z kluczowych elementów działania Klastra i pozwoli na rozwijanie szeregu wspólnych projektów. Wspólne działania to również lepsze wykorzystanie potencjału lotniczego Regionu i konkretne działania handlowo-promocyjne jego członków.

Bydgoskie lotnisko uczestniczyło w inicjatywie tworzenia Klastra od samego początku. Wraz z formalnym przystąpieniem będzie aktywnie współdziałać w prowadzonych i planowanych projektach klastrowych. Wśród pierwszych planowanych inicjatyw są działania promocyjne i handlowe m.in wspólny udział w polskich i zagranicznych targach i konferencjach branżowych. Pozwoli to na większą efektywność działań w zakresie poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych członków Klastra zarówno w obszarze lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego.

– Porty lotnicze stanowią oś działania klastrów lotniczych w całej Europie. Liczymy, że współpraca klastrowa pozwoli na rozwój branży lotniczej w regionie, ale też przyniesie bardzo wymierne korzyści naszemu lotnisku. Będzie to zarówno większa ilość obsługiwanych maszyn przybywających do WZL, jak też lepsze wykorzystanie potencjału wszystkich członków w promocji oferowanych usług na międzynarodowych imprezach branżowych – powiedział Tomasz Moraczewski, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Współpraca w ramach klastra to również bardzo konkretne inicjatywy związane z udostępnianiem a nawet rozwojem infrastruktury lotniczej. W sierpniu 2014r. Port Lotniczy Bydgoszcz i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy podpisały porozumienie dotyczące wykorzystania infrastruktury lotniska do lotów próbnych samolotów remontowanych w WZL. Współdziałanie w BKL umożliwi dalszy rozwój obydwu podmiotów, co pozytywnie wpłynie na gospodarkę miasta Bydgoszcz i całego Regionu.

Klaster prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów dla WZL nr 2 w ramach projektu budowy hangaru do malowania samolotów. Podpisano już listy intencyjne z przewoźnikami PLL LOT, Eurolot oraz z firmą Linetech. Kluczowa w tym zakresie jest współpraca z Portem Lotniczym Bydgoszcz, zarówno pod względem operacyjnym, jak i prowadzonych przez lotnisko inwestycji umożliwiających bezpieczne dotarcie samolotów na teren WZL nr 2. – powiedział Ryszard Orłowski, Dyrektor Rozwoju i Wdrożeń WZL.

Wśród planowanych przez Port inwestycji należy wymienić remont drogi dojazdowej z lotniska do WZL – droga kołowania Foxtrot – który umożliwi bezpieczne poruszanie się na tej trasie, wykonanie remontu dróg kołowania i dróg technicznych, systemu odwodnienia oraz zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi ruchu lotniczego. Wykonanie tych inwestycji umożliwi przemieszczanie się do WZL dużych samolotów w kodzie D, czyli maszyn o rozpiętości skrzydeł do  52 m, np. Boeing 737, Boeing 757, Airbus A320 –

W ramach innych inicjatyw Klastra podjęte zostały działania zmierzające do nawiązania współpracy z prestiżowym ośrodkiem szkoleniowym Lufthansa Technik, co zapewni dostęp do fachowej wiedzy i doradztwa w zakresie mechaniki samolotów oraz profesjonalnego kształcenia lotniczego. Planowane jest również utworzenie Centrum Edukacji Lotniczej, które w oparciu o infrastrukturę WZL nr 2, PLB oraz Aeroklubu Bydgoskiego i wiedzę pozostałych członków Klastra promować będzie sektor lotniczy i lotnictwo poprzez pokazy, szkolenia i praktyki czy konferencje.

Ważną inicjatywą jest też planowane przystąpienie przez Klaster do Związku Europejskich Klastrów Lotniczych (EACP – European Aerospace Cluster Partnership). Pozwoli to na dalsze rozwijanie współpracy z innymi regionami o potencjale lotniczym, które zrzeszone są w tej organizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz realizację konkretnych projektów.

Informacja o Klastrze:

Bydgoski Klaster Lotniczy powstał 12 maja 2014r. Klaster ma na celu rozwój lotnictwa w Bydgoszczy, tworzenie nowych technologii oraz wdrażanie ich w życie, a także pomóc w szkoleniu fachowców i specjalistów we wszystkich branżach związanych z lotnictwem i dziedzinami pokrewnymi. Klaster tworzą Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Miasto Bydgoszcz, Aeroklub Bydgoski, Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Victorius s.c., Energopal Sp. z o.o., BOHAMET – ARMATURA, GRAFORM. Siedzibą Bydgoskiego Klastra Lotniczego są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz ze środków budżetu państwa.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Corendon Airlines rozpoczyna loty z Bydgoszczy do Turcji!

Z bydgoskiego lotniska już możemy latać na wakacje. Do siatki portu dołączył kolejny turecki przewoźnik z rejsami do Antalyi. Inauguracyjny...

Więcej…

Początek wakacyjnych podróży i słoneczna niespodzianka na zimę z wylotem z Bydgoszcz

Bydgoskie lotnisko zaczęło wakacje – pierwsi turyści polecieli do tureckiej Antalyi! Goście oglądali Port od kuchni. Zimą polecimy z Coral...

Więcej…

I kwartał 2024 roku w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

71 938 Pasażerów wyruszyło w podróż z Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. w I kwartale 2024 roku, co stanowi 110% wykonania...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia