Port Lotniczy w Bydgoskim Klastrze Lotniczym

Do Bydgoskiego Klastra Lotniczego oficjalnie przystąpił Port Lotniczy Bydgoszcz. Lotnisko stanowić będzie jeden z kluczowych elementów działania Klastra i pozwoli na rozwijanie szeregu wspólnych projektów. Wspólne działania to również lepsze wykorzystanie potencjału lotniczego Regionu i konkretne działania handlowo-promocyjne jego członków.

Bydgoskie lotnisko uczestniczyło w inicjatywie tworzenia Klastra od samego początku. Wraz z formalnym przystąpieniem będzie aktywnie współdziałać w prowadzonych i planowanych projektach klastrowych. Wśród pierwszych planowanych inicjatyw są działania promocyjne i handlowe m.in wspólny udział w polskich i zagranicznych targach i konferencjach branżowych. Pozwoli to na większą efektywność działań w zakresie poszukiwania potencjalnych partnerów biznesowych członków Klastra zarówno w obszarze lotnictwa cywilnego, jak i wojskowego.

– Porty lotnicze stanowią oś działania klastrów lotniczych w całej Europie. Liczymy, że współpraca klastrowa pozwoli na rozwój branży lotniczej w regionie, ale też przyniesie bardzo wymierne korzyści naszemu lotnisku. Będzie to zarówno większa ilość obsługiwanych maszyn przybywających do WZL, jak też lepsze wykorzystanie potencjału wszystkich członków w promocji oferowanych usług na międzynarodowych imprezach branżowych – powiedział Tomasz Moraczewski, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Współpraca w ramach klastra to również bardzo konkretne inicjatywy związane z udostępnianiem a nawet rozwojem infrastruktury lotniczej. W sierpniu 2014r. Port Lotniczy Bydgoszcz i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy podpisały porozumienie dotyczące wykorzystania infrastruktury lotniska do lotów próbnych samolotów remontowanych w WZL. Współdziałanie w BKL umożliwi dalszy rozwój obydwu podmiotów, co pozytywnie wpłynie na gospodarkę miasta Bydgoszcz i całego Regionu.

Klaster prowadzi działania zmierzające do pozyskiwania kontrahentów dla WZL nr 2 w ramach projektu budowy hangaru do malowania samolotów. Podpisano już listy intencyjne z przewoźnikami PLL LOT, Eurolot oraz z firmą Linetech. Kluczowa w tym zakresie jest współpraca z Portem Lotniczym Bydgoszcz, zarówno pod względem operacyjnym, jak i prowadzonych przez lotnisko inwestycji umożliwiających bezpieczne dotarcie samolotów na teren WZL nr 2. – powiedział Ryszard Orłowski, Dyrektor Rozwoju i Wdrożeń WZL.

Wśród planowanych przez Port inwestycji należy wymienić remont drogi dojazdowej z lotniska do WZL – droga kołowania Foxtrot – który umożliwi bezpieczne poruszanie się na tej trasie, wykonanie remontu dróg kołowania i dróg technicznych, systemu odwodnienia oraz zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi ruchu lotniczego. Wykonanie tych inwestycji umożliwi przemieszczanie się do WZL dużych samolotów w kodzie D, czyli maszyn o rozpiętości skrzydeł do  52 m, np. Boeing 737, Boeing 757, Airbus A320 –

W ramach innych inicjatyw Klastra podjęte zostały działania zmierzające do nawiązania współpracy z prestiżowym ośrodkiem szkoleniowym Lufthansa Technik, co zapewni dostęp do fachowej wiedzy i doradztwa w zakresie mechaniki samolotów oraz profesjonalnego kształcenia lotniczego. Planowane jest również utworzenie Centrum Edukacji Lotniczej, które w oparciu o infrastrukturę WZL nr 2, PLB oraz Aeroklubu Bydgoskiego i wiedzę pozostałych członków Klastra promować będzie sektor lotniczy i lotnictwo poprzez pokazy, szkolenia i praktyki czy konferencje.

Ważną inicjatywą jest też planowane przystąpienie przez Klaster do Związku Europejskich Klastrów Lotniczych (EACP – European Aerospace Cluster Partnership). Pozwoli to na dalsze rozwijanie współpracy z innymi regionami o potencjale lotniczym, które zrzeszone są w tej organizacji poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń oraz realizację konkretnych projektów.

Informacja o Klastrze:

Bydgoski Klaster Lotniczy powstał 12 maja 2014r. Klaster ma na celu rozwój lotnictwa w Bydgoszczy, tworzenie nowych technologii oraz wdrażanie ich w życie, a także pomóc w szkoleniu fachowców i specjalistów we wszystkich branżach związanych z lotnictwem i dziedzinami pokrewnymi. Klaster tworzą Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2, Miasto Bydgoszcz, Aeroklub Bydgoski, Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Zespół Szkół Mechanicznych nr 1, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Politechnika Poznańska, Victorius s.c., Energopal Sp. z o.o., BOHAMET – ARMATURA, GRAFORM. Siedzibą Bydgoskiego Klastra Lotniczego są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz ze środków budżetu państwa.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Marzec na bydgoskim lotnisku

W marcu z Portu Lotniczego Bydgoszcz SA obsłużone zostały 296 operacje lotnicze. Lotnisko odprawiło 638 Podróżnych. Pasażerowie przylecieli do Bydgoszczy...

Więcej…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Więcej…

Wznowienie lotów do Warszawy

Polskie Linie Lotnicze LOT od poniedziałku 29 marca wznawiają rejsy na trasie Bydgoszcz-Warszawa. Loty odbywać się będą 3 razy w...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia