Oddział celny Port Lotniczy Bydgoszcz

15 lutego 2022 r. w strukturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, w ramach Delegatury w Bydgoszczy, wyodrębniona została zewnętrzna jednostka organizacyjna Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz.

Każdego dnia wspieramy naszych klientów, wprowadzamy nowe rozwiązania i usługi. Dzięki temu budujemy partnerskie relacje i zwiększamy zaufanie do KAS. Chcemy być liderem w budowie projakościowego i proklienckiego wizerunku administracji rządowej w oczach obywatela. Badania pokazują, że nasza praca i wysiłki przynoszą pożądane efekty. Te rezultaty są widoczne zarówno w osiągniętych wynikach finansowych, a też malejącej luce VAT, malejącej szarej strefie w obszarach rynku tytoniowego, alkoholowego, paliwowego czy hazardu – podkreśliła szefowa KAS, Magdalena Rzeczkowska.

W dotychczasowej strukturze organizacyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu komórką organizacyjną realizującą zadania związane z obsługą międzynarodowego Portu Lotniczego Bydgoszcz był Oddział Celny II w Bydgoszczy, który pełnił jednocześnie funkcję oddziału granicznego i wewnętrznego, gdyż Oddział Celny II w Bydgoszczy jest jedynym w województwie CUDO (Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw). Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej przy bydgoskim porcie lotniczym nie tylko zapewni sprawniejszą i efektywniejszą obsługę przejścia granicznego ale również będzie miało pozytywny wpływ na efektywność funkcjonowania Oddziału Celnego II w Bydgoszczy, statutowo zobowiązanego przede wszystkim do obsługi podmiotów w zakresie szeroko rozumianego obrotu towarowego w ramach CUDO.

Otwarcie nowego Oddziału Celnego to bardzo ważny dzień dla rozwoju kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej przy bydgoskim porcie lotniczym nie tylko zapewni sprawną i bardziej efektywną obsługę przejścia granicznego, ale również będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie II Oddziału Celnego w Bydgoszczy, który przede wszystkim obsługuje podmioty w zakresie szeroko rozumianego obrotu towarowego w ramach systemu CUDO – powiedziała dyrektor Izby Administracji Skarbowej Beata Adamowicz.

Za zmianą organizacyjną Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przemawiała w szczególności potrzeba zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej obsługi przejścia granicznego w Bydgoszczy.

Dzięki temu rozwiązaniu, a także zwiększeniu obsady kadrowej tej jednostki, początkowo do 17 etatów mundurowych, możliwa będzie realizacja zadań statutowych w systemie całodobowym, 7 dni w tygodniu.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście rozwoju transportu lotniczego Cargo. Szansą wejścia w szerszym zakresie w rynek lotniczego Cargo dla Portu Lotniczego Bydgoszcz stał się transport lądowy – RFS – Road Feeder Services, traktowany jako przedłużenie destynacji z głównych portów. RFS daje możliwość obsługi towarów dedykowanych do transportu lotniczego przez mniejsze podmioty, w których nie zawsze opłacalna jest obsługa stricte lotnicza. Obecnie Spółka Port Lotniczy Bydgoszcz prowadzi zintensyfikowane działania w zakresie rozwoju cargo, które koncentrują się, w ramach wspólnego projektu z polskim spedytorem, na zwiększeniu przewozów towarowych w ramach modelu rozkładowego, stałego.

Utworzenie Oddziału Celnego Port Lotniczy Bydgoszcz to kolejny sygnał sprzyjający rozwojowi cargo w naszym regionie. Umocnienie współpracy naszego Lotniska z Krajową Administracją Skarbową pozwolą na poszerzenie oferty dla międzynarodowych spedytorów, między innymi dzięki całodobowej pracy Oddziału celnego Port Lotniczy Bydgoszcz – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz. – To również dobra informacja dla naszych pasażerów spoza Unii Europejskiej. Dzięki zwiększonej liczbie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz zaktualizowaniu oznakowania w naszym Porcie znacznie skróci się czas kontroli celnej, a co za tym idzie podróż z i do Portu Lotniczego Bydgoszcz, stanie się bardziej komfortowa.

Zwiększona obsada kadrowa nowopowstałego Oddziału Celnego Port Lotniczy Bydgoszcz pozwoli na sprawną i efektywna realizację zadań nałożonych na Służbę Celno-Skarbową, w szczególności w zakresie kontroli podróżnych, kontroli dewizowej czy też potwierdzania wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach systemu Zwrot VAT dla Podróżnych TAX-FREE. Wpłynie również na skuteczność zwalczania przemytu wyrobów akcyzowych, narkotyków, wyrobów medycznych czy też okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskliej CITES.

W celu wykorzystania w pełni potencjału jaki daje nowoutworzona całodobowa komórka organizacyjna w postaci granicznego oddziału celnego, przydzielone jej zostaną dodatkowe zadania, które będą realizowane dla CUDO oraz Działu Postępowania Celnego. W Oddziale Celnym Port Lotniczy Bydgoszcz będzie realizowana obsługa Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2, poza godzinami pracy urzędu. W jednostce tej usytuowany zostanie również punkt obsługi procedury uproszczonej po godzinach pracy CUDO oraz punkt współpracy z innymi jednostkami KAS w ramach wymiany informacji.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Sezon letnich podróży w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

Moc czarterowych kierunków, sezonowe rejsy do Krakowa i regularne loty trzech przewoźników. Taki będzie rozpoczynający się w niedzielę 31 marca,...

Więcej…

2023 rok w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

366 067 Pasażerów odprawił w 2023 roku Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Natomiast w sezonie letnim minionego roku pobiliśmy rekord odprawionych Pasażerów...

Więcej…

Do Krakowa na majówkę z wylotem z Bydgoszczy!

Połączenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kujaw i Pomorza ponownie, w sezonie letnim, dołączy do siatki połączeń Portu Lotniczego...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia