Oddział celny Port Lotniczy Bydgoszcz

15 lutego 2022 r. w strukturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, w ramach Delegatury w Bydgoszczy, wyodrębniona została zewnętrzna jednostka organizacyjna Oddział Celny Port Lotniczy Bydgoszcz.

Każdego dnia wspieramy naszych klientów, wprowadzamy nowe rozwiązania i usługi. Dzięki temu budujemy partnerskie relacje i zwiększamy zaufanie do KAS. Chcemy być liderem w budowie projakościowego i proklienckiego wizerunku administracji rządowej w oczach obywatela. Badania pokazują, że nasza praca i wysiłki przynoszą pożądane efekty. Te rezultaty są widoczne zarówno w osiągniętych wynikach finansowych, a też malejącej luce VAT, malejącej szarej strefie w obszarach rynku tytoniowego, alkoholowego, paliwowego czy hazardu – podkreśliła szefowa KAS, Magdalena Rzeczkowska.

W dotychczasowej strukturze organizacyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu komórką organizacyjną realizującą zadania związane z obsługą międzynarodowego Portu Lotniczego Bydgoszcz był Oddział Celny II w Bydgoszczy, który pełnił jednocześnie funkcję oddziału granicznego i wewnętrznego, gdyż Oddział Celny II w Bydgoszczy jest jedynym w województwie CUDO (Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw). Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej przy bydgoskim porcie lotniczym nie tylko zapewni sprawniejszą i efektywniejszą obsługę przejścia granicznego ale również będzie miało pozytywny wpływ na efektywność funkcjonowania Oddziału Celnego II w Bydgoszczy, statutowo zobowiązanego przede wszystkim do obsługi podmiotów w zakresie szeroko rozumianego obrotu towarowego w ramach CUDO.

Otwarcie nowego Oddziału Celnego to bardzo ważny dzień dla rozwoju kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Utworzenie odrębnej jednostki organizacyjnej przy bydgoskim porcie lotniczym nie tylko zapewni sprawną i bardziej efektywną obsługę przejścia granicznego, ale również będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowanie II Oddziału Celnego w Bydgoszczy, który przede wszystkim obsługuje podmioty w zakresie szeroko rozumianego obrotu towarowego w ramach systemu CUDO – powiedziała dyrektor Izby Administracji Skarbowej Beata Adamowicz.

Za zmianą organizacyjną Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przemawiała w szczególności potrzeba zapewnienia sprawniejszej i efektywniejszej obsługi przejścia granicznego w Bydgoszczy.

Dzięki temu rozwiązaniu, a także zwiększeniu obsady kadrowej tej jednostki, początkowo do 17 etatów mundurowych, możliwa będzie realizacja zadań statutowych w systemie całodobowym, 7 dni w tygodniu.

Ma to szczególne znaczenie w kontekście rozwoju transportu lotniczego Cargo. Szansą wejścia w szerszym zakresie w rynek lotniczego Cargo dla Portu Lotniczego Bydgoszcz stał się transport lądowy – RFS – Road Feeder Services, traktowany jako przedłużenie destynacji z głównych portów. RFS daje możliwość obsługi towarów dedykowanych do transportu lotniczego przez mniejsze podmioty, w których nie zawsze opłacalna jest obsługa stricte lotnicza. Obecnie Spółka Port Lotniczy Bydgoszcz prowadzi zintensyfikowane działania w zakresie rozwoju cargo, które koncentrują się, w ramach wspólnego projektu z polskim spedytorem, na zwiększeniu przewozów towarowych w ramach modelu rozkładowego, stałego.

Utworzenie Oddziału Celnego Port Lotniczy Bydgoszcz to kolejny sygnał sprzyjający rozwojowi cargo w naszym regionie. Umocnienie współpracy naszego Lotniska z Krajową Administracją Skarbową pozwolą na poszerzenie oferty dla międzynarodowych spedytorów, między innymi dzięki całodobowej pracy Oddziału celnego Port Lotniczy Bydgoszcz – mówi Tomasz Moraczewski, Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz. – To również dobra informacja dla naszych pasażerów spoza Unii Europejskiej. Dzięki zwiększonej liczbie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz zaktualizowaniu oznakowania w naszym Porcie znacznie skróci się czas kontroli celnej, a co za tym idzie podróż z i do Portu Lotniczego Bydgoszcz, stanie się bardziej komfortowa.

Zwiększona obsada kadrowa nowopowstałego Oddziału Celnego Port Lotniczy Bydgoszcz pozwoli na sprawną i efektywna realizację zadań nałożonych na Służbę Celno-Skarbową, w szczególności w zakresie kontroli podróżnych, kontroli dewizowej czy też potwierdzania wywozu towarów przez podróżnych poza terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach systemu Zwrot VAT dla Podróżnych TAX-FREE. Wpłynie również na skuteczność zwalczania przemytu wyrobów akcyzowych, narkotyków, wyrobów medycznych czy też okazów roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, objętych ochroną na podstawie Konwencji Waszyngtońskliej CITES.

W celu wykorzystania w pełni potencjału jaki daje nowoutworzona całodobowa komórka organizacyjna w postaci granicznego oddziału celnego, przydzielone jej zostaną dodatkowe zadania, które będą realizowane dla CUDO oraz Działu Postępowania Celnego. W Oddziale Celnym Port Lotniczy Bydgoszcz będzie realizowana obsługa Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2, poza godzinami pracy urzędu. W jednostce tej usytuowany zostanie również punkt obsługi procedury uproszczonej po godzinach pracy CUDO oraz punkt współpracy z innymi jednostkami KAS w ramach wymiany informacji.

Related posts

Stay tuned with our news

New shopping point at Bydgoszcz Airport

From today, our Passengers can use the new shopping point opened in the public hall of Bydgoszcz Airport terminal. At...

More...

ORLEN w ruchu oficjalnie otwarty!

Od dzisiaj nasi Pasażerowie mogą korzystać z nowego punktu handlowego otwartego w hali ogólnodostępnej terminalu Lotniska Bydgoszcz. Tym samym ORLEN...

More...

Informacja o składzie Zarządu Spółki

W dniu 27.07.2023 r. Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Pani Monika Mejsner-Hermelin dotychczasowy...

More...
See all news

Get to know
our airport

History