Nowy system elektroświetlny

Nowy system elektroświetlny rozpoczął już funkcjonowanie w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Zgodnie z podpisaną umową kwota inwestycji wyniosła blisko 8,5 mln zł netto i będzie współfinansowana ze środków unijnych. Remont zrealizowało konsorcjum firm: Skanska i Zeus. Liderem była Skanska.

Inwestycja zagwarantuje niezawodną pracę urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo operacji startu, lądowania oraz naziemnego ruchu samolotów.

System nawigacji świetlnej na lotnisku w Bydgoszcz zbudowany był dla wojska w 1975 r. W kolejnych latach poddawany był remontom i dostosowywaniu do wymagań przepisów wojskowych i dotyczących lotnictwa cywilnego. Efektem inwestowania w infrastrukturę oświetlenia przez strony cywilną i wojskową jest kompilacja urządzeń o bardzo zróżnicowanym standardzie i stanie technicznym. W ciągu pięciu miesięcy system ten został całkowicie wyremontowany.

Wymienione zostały zużyte i awaryjne elementy systemu, który został dostosowany do przepisów Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego oraz polskich przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych. Remont przeszły światła podejść, światła progowe drogi startowej, oświetlenie krawędzi i końców drogi startowej, światła wzrokowego wskaźnika ścieżki schodzenia, sekwencyjne światła błyskowe. Ponadto, wyremontowane zostały światła krawędziowe dróg kołowania, światła ochronne drogi startowej, system sygnalizacji wtargnięcia na drogę startową, podświetlane znaki pionowe drogi startowej i drogi kołowania.

Wykonano także remont poboczy nawierzchni drogi startowej. Na odcinku o szerokości 10 m i długości 2,5 km wymieniono warstwę ścieralnę z betonu asfaltowego i naprawiono spękania podbudowy betonowej. Dodatkowo, do obsługi systemu oświetlenia nawigacyjnego dostarczony został samochód wraz z wyposażeniem serwisowym i częściami eksploatacyjnymi. Inwestycja objęła także wykonanie projektu systemu elektroświetlnego. Roboty prowadzone były w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska i przepustowości terminalu pasażerskiego. Prace prowadzone były w godzinach dostosowanych do rozkładu lotów, również w nocy.

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu pn. „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013.

Do tej pory ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego wykorzystane zostało ponad 23,5 mln zł. Realizacja remontu systemu elektroświetlnego spowoduje podwyższenie wykorzystania funduszy europejskich do około 30 mln zł z puli ok. 90 mln zł. Remont dróg kołowania i płyt postojowych, który jest w toku oraz planowany remont systemu elektroenergetycznego zwiększy wykorzystanie środków unijnych do ok. 45 mln zł i wraz z mniejszymi inwestycjami w zakresie zakupu sprzętu handlingowego oraz systemów bezpieczeństwa i informatycznego, wyczerpie całą alokację środków na inwestycje w projekcie kluczowym. Po realizacji projektu kluczowego Port Lotniczy Bydgoszcz będzie starał się o pozyskanie środków na inwestycje w projekcie konkursowym.

 

INFORMACJA PRASOWA SKANSKA

Related posts

Stay tuned with our news

New shopping point at Bydgoszcz Airport

From today, our Passengers can use the new shopping point opened in the public hall of Bydgoszcz Airport terminal. At...

More...

ORLEN w ruchu oficjalnie otwarty!

Od dzisiaj nasi Pasażerowie mogą korzystać z nowego punktu handlowego otwartego w hali ogólnodostępnej terminalu Lotniska Bydgoszcz. Tym samym ORLEN...

More...

Informacja o składzie Zarządu Spółki

W dniu 27.07.2023 r. Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. dokonała zmian w składzie Zarządu Spółki. Pani Monika Mejsner-Hermelin dotychczasowy...

More...
See all news

Get to know
our airport

History