Już w użytku: PPS 2, PPS 4 i drogi kołowania

Remont płyt postojowych i dróg kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz został zakończony. Na nowych płaszczyznach możliwe jest ustawienie 12 samolotów w kodzie C, a całość wykonanych prac przyczyniła się do znacznej poprawy stanu nawierzchni dróg kołowania.

Remontom podlegały nawierzchnie płaszczyzn postojowych PPS-2 i PPS-4, a także dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Remont płaszczyzn o powierzchni ponad 2 ha rozpoczął się pod koniec 2013 roku, a prace trwały blisko 10 miesięcy i zostały wykonane terminowo. W ramach zadania wykonawca – firma Skanska, wyremontowała także 29 stanowisk postojowych wzdłuż drogi kołowania Echo.  Prace prowadzone były na czynnym lotnisku, co determinowało wykonywanie prac nocami, szczególnie w rejonie drogi startowej
i w strefie 150 m od niej na drogach kołowania. W realizację inwestycji zaangażowanych było ok.  100 osób.

Prace były nadzorowane i opiniowane przez niezależną placówkę badawczą tj. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), co wymagało od Wykonawcy zachowania szczególnie wysokiego reżimu technologicznego. Wartość inwestycji polegającej na remoncie płyt postojowych (PPS2 i PPS4) oraz dróg kołowania wyniosła 23 mln PLN netto, natomiast wartość dotacji 17 mln PLN.

Wszystkie inwestycje przekładają się bezpośrednio na potencjał lotniska i jakość obsługi pasażerów. Remont płyt postojowych jest jedną z ważniejszych inwestycji wykonanych przez PLB. Pozwolił on na uzyskanie 12 w pełni funkcjonalnych miejsc postojowych dla samolotów w najbardziej popularnym kodzie C (B-737, A-320), w tym 6 w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Umożliwia to równoległą obsługę wielu samolotów, ale też zapewnia pasażerom krótszą drogę do terminalamówi Tomasz Moraczewski, Prezes PLBWarto podkreślić, że wg analiz zawartych w Planie Generalnym do roku 2024 liczba odprawionych pasażerów na lotnisku podwoi się. Zapewnienie przepustowości poszczególnych elementów Portu dla takiego ruchu wymaga dalszych inwestycji –  powiedział Tomasz MoraczewskiDlatego istotne jest zapewnienie naszym pasażerom komfortowych warunków i wysokich standardów obsługi, dzięki czemu podróżowanie z Bydgoszczy będzie szybkie i przyjemne.

 

Realizacja inwestycji w ramach RPO

Przeprowadzone dotychczas inwestycje znacząco wpłynęły na poziom infrastruktury lotniska, systemów bezpieczeństwa i obsługi pasażerów. Przyjęta strategia inwestycyjna jest spójna z założeniami opracowanego dla Portu Planu Generalnego na lata 2014-2034 i zapewnia możliwość dalszego rozwoju lotniska pod kątem zwiększania liczby pasażerów i operacji lotniczych.

W ramach projektu konkursowego RPO zakupione zostaną urządzenia poprawiające jakość obsługi pasażerów. Już wkrótce na lotnisku pojawi się m.in. ambulift – urządzenie służące do transportu osób niepełnosprawnych z płyty lotniska na pokład samolotu i z pokładu na płytę. Ponadto w projekcie konkursowym znajduje się zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu, remont systemu odwodnienia lotniska, czy remont dróg technicznych. Wartość dofinansowania, o jaką stara się PLB to 10 mln Euro (blisko 42 mln PLN) i planowane jest wykorzystanie całej kwoty.

Przeprowadzone inwestycje mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa lotniska i możliwości dalszego jego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Jak wynika z opracowanego dla PLB Planu Generalnego w roku 2034 liczba pasażerów wzrośnie do 1.170.000, zaś liczba przeprowadzonych operacji lotniczych zwiększy się do ponad 15.000.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Sezon letnich podróży w Porcie Lotniczym Bydgoszcz

Moc czarterowych kierunków, sezonowe rejsy do Krakowa i regularne loty trzech przewoźników. Taki będzie rozpoczynający się w niedzielę 31 marca,...

Więcej…

2023 rok w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

366 067 Pasażerów odprawił w 2023 roku Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. Natomiast w sezonie letnim minionego roku pobiliśmy rekord odprawionych Pasażerów...

Więcej…

Do Krakowa na majówkę z wylotem z Bydgoszczy!

Połączenie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców Kujaw i Pomorza ponownie, w sezonie letnim, dołączy do siatki połączeń Portu Lotniczego...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia