Już w użytku: PPS 2, PPS 4 i drogi kołowania

Remont płyt postojowych i dróg kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz został zakończony. Na nowych płaszczyznach możliwe jest ustawienie 12 samolotów w kodzie C, a całość wykonanych prac przyczyniła się do znacznej poprawy stanu nawierzchni dróg kołowania.

Remontom podlegały nawierzchnie płaszczyzn postojowych PPS-2 i PPS-4, a także dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Remont płaszczyzn o powierzchni ponad 2 ha rozpoczął się pod koniec 2013 roku, a prace trwały blisko 10 miesięcy i zostały wykonane terminowo. W ramach zadania wykonawca – firma Skanska, wyremontowała także 29 stanowisk postojowych wzdłuż drogi kołowania Echo.  Prace prowadzone były na czynnym lotnisku, co determinowało wykonywanie prac nocami, szczególnie w rejonie drogi startowej
i w strefie 150 m od niej na drogach kołowania. W realizację inwestycji zaangażowanych było ok.  100 osób.

Prace były nadzorowane i opiniowane przez niezależną placówkę badawczą tj. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), co wymagało od Wykonawcy zachowania szczególnie wysokiego reżimu technologicznego. Wartość inwestycji polegającej na remoncie płyt postojowych (PPS2 i PPS4) oraz dróg kołowania wyniosła 23 mln PLN netto, natomiast wartość dotacji 17 mln PLN.

Wszystkie inwestycje przekładają się bezpośrednio na potencjał lotniska i jakość obsługi pasażerów. Remont płyt postojowych jest jedną z ważniejszych inwestycji wykonanych przez PLB. Pozwolił on na uzyskanie 12 w pełni funkcjonalnych miejsc postojowych dla samolotów w najbardziej popularnym kodzie C (B-737, A-320), w tym 6 w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Umożliwia to równoległą obsługę wielu samolotów, ale też zapewnia pasażerom krótszą drogę do terminalamówi Tomasz Moraczewski, Prezes PLBWarto podkreślić, że wg analiz zawartych w Planie Generalnym do roku 2024 liczba odprawionych pasażerów na lotnisku podwoi się. Zapewnienie przepustowości poszczególnych elementów Portu dla takiego ruchu wymaga dalszych inwestycji –  powiedział Tomasz MoraczewskiDlatego istotne jest zapewnienie naszym pasażerom komfortowych warunków i wysokich standardów obsługi, dzięki czemu podróżowanie z Bydgoszczy będzie szybkie i przyjemne.

 

Realizacja inwestycji w ramach RPO

Przeprowadzone dotychczas inwestycje znacząco wpłynęły na poziom infrastruktury lotniska, systemów bezpieczeństwa i obsługi pasażerów. Przyjęta strategia inwestycyjna jest spójna z założeniami opracowanego dla Portu Planu Generalnego na lata 2014-2034 i zapewnia możliwość dalszego rozwoju lotniska pod kątem zwiększania liczby pasażerów i operacji lotniczych.

W ramach projektu konkursowego RPO zakupione zostaną urządzenia poprawiające jakość obsługi pasażerów. Już wkrótce na lotnisku pojawi się m.in. ambulift – urządzenie służące do transportu osób niepełnosprawnych z płyty lotniska na pokład samolotu i z pokładu na płytę. Ponadto w projekcie konkursowym znajduje się zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu, remont systemu odwodnienia lotniska, czy remont dróg technicznych. Wartość dofinansowania, o jaką stara się PLB to 10 mln Euro (blisko 42 mln PLN) i planowane jest wykorzystanie całej kwoty.

Przeprowadzone inwestycje mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa lotniska i możliwości dalszego jego rozwoju w perspektywie najbliższych lat. Jak wynika z opracowanego dla PLB Planu Generalnego w roku 2034 liczba pasażerów wzrośnie do 1.170.000, zaś liczba przeprowadzonych operacji lotniczych zwiększy się do ponad 15.000.

Powiązane posty

Bądź zawsze na bieżąco z naszymi aktualnościami

Marzec na bydgoskim lotnisku

W marcu z Portu Lotniczego Bydgoszcz SA obsłużone zostały 296 operacje lotnicze. Lotnisko odprawiło 638 Podróżnych. Pasażerowie przylecieli do Bydgoszczy...

Więcej…

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Więcej…

Wznowienie lotów do Warszawy

Polskie Linie Lotnicze LOT od poniedziałku 29 marca wznawiają rejsy na trasie Bydgoszcz-Warszawa. Loty odbywać się będą 3 razy w...

Więcej…
Zobacz wszystkie

Poznaj
nasze lotnisko

Historia