Przebudowa parkingu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Przebudowa parkingu Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa terminala wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz przebudową miejsc parkingowych wraz z zielenią, oświetleniem terenu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowejna działce nr 878/4 i 878/9, obręb Białe Błota”.

Get to know
our airport

History