O spółce

Spółka Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. została powołana do życia początkowo jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana po raz pierwszy do rejestru handlowego w dniu 23.06.1995 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Obecnie funkcjonuje jako spółka akcyjna i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  0000121056.

Kapitał zakładowy w kwocie 139 532 652,00 PLN, wpłacony w całości.

Nie znalazłeś informacji, których szukasz?

Zapraszamy do kontaktu z infolinią lotniskową pod numerem +48 52 635 47 00

Get to know
our airport

History