Inwestycje A A A

Poniższa mapa jest mapą poglądową przedstawiającą realizowane obecnie i planowane inwestycje.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

 


Projekt Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt pn.: „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej" został wpisany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P w lutym 2008 r. Port Lotniczy podpisał pre-umowę dotyczącą przygotowania  projektu w dniu 26 września 2008 r. W roku 2009 zostały złożone wnioski o dofinansowanie dla dwóch etapów natomiast w miarę przygotowywania niezbędnej dokumentacji składane są kolejne wnioski i podpisywane kolejne umowy o dofinansowanie.

Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej" składa się z kilku etapów:

Inwestycje: Artykuły

Etap 1 System odprawy bagażowej

14.10.2011

Przedmiotem podprojektu jest przebudowa systemu kontroli i transportu bagażu, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i zwiększenie przepustowości systemu bagażowego do wydajności 600 bagaży/godzinę w przylocie i 350 bagaży/ godzinę w odlocie.

Etap 2 Budowa ogrodzenia lotniska, zakup autobusów niskopodłogowych oraz specjalistycznego sprzętu

14.10.2011

Podprojekt ten zakłada:

1)  budowę ogrodzenia lotniska na podstawie zaleceń Certyfikatu Lotniska Użytku Publicznego numer PL - 002/EPBY/2008 włączając prace geodezyjne (wykonanie wytyczenia geodezyjnego ogrodzenia oraz inwentaryzacji powykonawczej ogrodzenia),

Etap 3 Zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego

14.10.2011

Przedmiotem Projektu jest wyposażenie Lotniskowej Straży Pożarnej w nowy, niezawodny i nowoczesny pojazd ratowniczo-gaśniczy, który spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz efektywności w użyciu.

Etap 4 Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska.......

14.10.2011

Etap 4 Zakup sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), sprzętu do utrzymania eksploatacji lotniska oraz systemu automatycznej odprawy pasażerów Podprojekt zakłada wyposażenie Lotniskowych Służb Obsługi Naziemnej w nowy i sprawny sprzęt oraz pojazdy do obsługi naziemnej zgodnie z przepisami prawa.

Etap 5 Podetap 1: Zakup sprzętu do pionu technicznego: oczyszczarka, posypywarko - polewarka....

17.10.2011

Przedmiotem podprojektu jest zakup sprzętu, który zapewni pasażerom Portu Lotniczego Bydgoszcz jeszcze lepsze warunki korzystania z usług oferowanych przez lotnisko oraz zagwarantuje najwyższy poziom ich bezpieczeństwa.

Etap 5 podetap 2: Remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

27.06.2013

Przedmiotem podprojektu jest remont nawierzchni drogi startowej Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Zidentyfikowanym problemem był zły stan techniczny drogi startowej. Istniejące nawierzchnie użytkowane przez trzy dziesięciolecia straciły nośność i warunki bezpiecznej eksploatacji.

Etap 5 podetap 3: Remont dróg kołowania i płaszczyzn postojowych Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

07.11.2013

Przedmiotem podprojektu jest  remont istniejących nawierzchni płaszczyzn postojowych PPS-1, PPS-2 i PPS-4, a także wszystkich dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. Wykonawca inwestycji wykona w ramach zadania również oznakowanie poziome na wszystkich remontowanych nawierzchniach.

Etap 5 podetap 4: Remont oświetlenia nawigacyjnego, remont poboczy drogi startowej, wymiana urządzeń energetycznych oraz remont budynków podstacji energetycznych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.

16.07.2014

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa usług lotniczych oraz standardu świadczonych usług, a także poprawa stanu infrastruktury regionalnego lotniska,realizującego połączenia krajowe i międzynarodowe.

Etap 5 podetap 5: Zakup sprzętu handlingowego oraz infrastruktury informatycznej.

13.12.2013

Zarządzający polskimi lotniskami posiadają świadomość, iż w obliczu rosnącego ruchu pasażerskiego należy wdrażać rozwiązania zapewniające większe bezpieczeństwo i sprawność przy obsłudze tak pasażerów przylatujących, jak i odlatujących.

Etap 5 podetap 6: Zakup sprzętu zapewniającego bezpieczeństwo na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

25.03.2014

Realizacja zakresu rzeczowego obejmuje zadanie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony ruchu lotniczego poprzez zakup nowoczesnych urządzeń do wykonywania kontroli bezpieczeństwa oraz modernizację systemów monitorowania i łączności spełniających wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzania w życie wspólnych w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij