Realizacja projektów konkursowych RPO A A A

 

     

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. w I kwartale br. podpisał umowy o dofinansowanie Projektów w ramach Konkursu - działanie 1.4 – Infrastruktura portu lotniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 

Projekt konkursowy składa się z VI Etapów.

 

Etap I – Zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprzętu GSE oraz systemu monitoringu hałasu.

 

Celem głównym etapu projektu jest poprawa standardu świadczonych usług, stanu infrastruktury lotniska oraz bezpieczeństwa usług lotniczych.

Celem szczegółowym jest zakup fabrycznie nowych urządzeń i pojazdów stanowiących wyposażenie konieczne do obsługi lotniska. To i pozostałe działania przewidziane w projekcie zmierzają do zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym dla pasażerów i operujących statków powietrznych.

Zidentyfikowanym problemem była niewystarczająca liczba sprzętu koniecznego do obsługi samolotów wobec rosnącej liczby pasażerów i uruchomienia nowych połączeń.

Planowany zakup będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych, pasażerów oraz na sprawność operacji lotniczych.

 

Zakup urządzeń, mających bezpośredni wpływ na stan utrzymania infrastruktury lotniska i jakość obsługi:

1. Odkurzacz lotniskowy, 1 szt.

2. Schody ciągane, 2 szt.

3. Zamiatarka ciągnikowa, 1 szt.

4. Oczyszczarka lotniskowa, 2 szt.

5. Platforma załadowcza High loader, 1szt.

6. ASU – AirStarterUnit, 1 szt.

7. Odladzarka, 1 szt.

8. GPU – agregat prądotwórczy spalinowy, 1 szt.

9. Ciągnik akumulatorowy, handlingowy, 2 szt.

10. Check-in automatyczny, 7 szt.

11. System AIS, 1 szt.

12. Samochody operacyjne (patrolowe), 2 szt.

13. System monitoringu hałasu, 1 szt.

 

Wartość dofinansowania: 7 769 927,77 złotych (słownie: siedem milionów siedemset sześdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 77/100 złotych).

 

 

 

Etap II – Zakup sprzętu i systemów do utrzymania bezpieczeństwa na terenie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

 

Przedmiotem opisanego poniżej projektu jest zakup sprzętu i systemów do utrzymania bezpieczeństwa na terenie lotniska.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz standardu świadczonych usług lotniska, realizującego połączenia krajowe i międzynarodowe.

Zakres projektu będzie gwarantował niezawodną pracę urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów, portu lotniczego i statków powietrznych, a także wysoki poziom przygotowania merytorycznego Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej.

Zakres rzeczowy obejmuje zakup następujących urządzeń mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pasażerów, statków powietrznych oraz lotniska:

 

1.Wóz bojowy wraz z zestawem ratunkowym, hydraulicznym dla Lotniskowej Straży Ratowniczo-Gaśniczej, 1 szt.

2.System odstraszania ptaków: Pojazd specjalistyczny wyposażony w aparaturę biosoniczną do płoszenia i niepokojenia ptactwa, 1 szt.

3.Pałki dla koordynatorów, 3 szt.

4.Pompa pożarnicza, 1 szt.

5.Sejf na broń, 1 szt.

6.Ambulift – Pojazd służący do obsługi PRM czyli osób niepełnosprawnych na płytach operacyjnych lotniska, 1 szt. 

7.Fantomy, sprzęt medyczny, respiratory transportowe, 1 szt. (1 zestaw).

 

Wartość dofinansowania: 3 503 876,03 złotych (słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć 03/100 złotych).

 

Etap III – Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu Lotniczego Bydgoszcz.

 

Przedmiotem tego etapu projektu jest remont odwodnienia liniowego drogi startowej DS oraz dróg kołowania DK A, DK B, DK C oraz DK E1,DK E2 i DK E3 zlokalizowanych po południowej stronie wzdłuż drogi startowej. Poza tym zakres  obejmuje remont istniejących oczyszczalni wód deszczowych.

Zidentyfikowanym problemem był niesprawny system odwodnienia.

Planowany remont będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz bezpieczeństwa usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest remont odwodnienia drogi startowej oraz dróg kołowania. Działania przewidziane w projekcie zmierzają do zapobieżenia sytuacjom niebezpiecznym operujących statków powietrznych. 

 

Wartość dofinansowania: 9 475 455,14 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 14/100 złotych).

 

Etap IV – Remont dróg technicznych Portu Lotniczego Bydgoszcz.

 

Przedmiotem projektu jest remont dróg technicznych o powierzchni utwardzonej na terenie lotniska.

Zidentyfikowanym problemem był niezadowalający stan techniczny znacznej części dróg technicznych.

Planowany  remont  będzie miał bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przemieszczania się statków powietrznych.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz bezpieczeństwa usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest rewitalizacja nawierzchni całego obszaru dróg  technicznych na całej ich szerokości.

 

Wartość dofinansowania: 7 877 561,42 złotych (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześdziesiąt jeden 42/100 złotych).

 

Etap V – Zakup sprzętów i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego Bydgoszcz.

 

Przedmiotem projektu jest zakup środków transportu koniecznych dla obsługi lotniska, zakup wyposażenia do wykonywania operacji i utrzymania lotniska, oraz wykonanie kanału diagnostycznego.

Zidentyfikowanym problemem była konieczność minimalizowania czasu obsługi pasażerów i statków powietrznych.

Planowane  zakupy   będą mieć bezpośredni wpływ na  optymalizację działań na lotnisku.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz  jakości usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest wyposażenie lotniska w brakujący sprzęt i urządzenia. Zakupy przewidziane w projekcie zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa i sprawności działania obsługi lotniska. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost jakości obsługi lotniska w Bydgoszczy. W efekcie projekt przyczyni się do wzrostu konkurencyjności województwa w zakresie ruchu turystycznego i przyciągania kapitału zewnętrznego.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1.Wózki bagażowe – 10 szt.

2.Kosa mechaniczna – 1 szt.

3.Samochód dla pracowników technicznych – 1 szt.

4.Bus do przewozu załóg statków powietrznych – 1 szt.

5.Wykonanie kanału inspekcyjno – diagnostycznego

6.Samochód operacyjny, patrolowy – 1 szt.

7.Szpilki do push-backa wraz z flagami – 16 szt.

8.Wózki i stoły do platformy załadowczej – 12 szt.

9.Ciągnik z kosiarką – 1 szt.

10.Zbiornik mobilny na benzynę 200L – 1 szt.

11.Ograniczniki przeciwśniegowe na dach – 1 kpl.

12.Drukarki do kart pokładowych i przywieszek – 7 kompletów (na 1 komplet składa się jedna drukarka do kart pokładowych oraz jedna drukarka do przywieszek).

 

 

Wartość dofinansowania: 1 218 004,43 złotych (słownie: jeden milion dwieście osiemnaście tysięcy cztery 43/100 złotych).

 

Etap VI - Zakup sprzętu i systemów do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej lotniska.

Zidentyfikowanym problemem  była konieczność wyposażenia lotniska w urządzenia skutecznie zapewniające bezpieczeństwo obsługi, pasażerów i statków powietrznych. Planowane zakupy będą miały bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo  operacji lotniczych.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu infrastruktury lotniska oraz  jakości usług lotniczych.

Celem szczegółowym projektu jest zakup wyposażenia lotniska wyposażenia lotniska w brakujący sprzęt i urządzenia.

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. Zakup i montaż hydroforu

2. Zakup wytwornicy dymu neutralnego dla LSRG wraz z płynem dymotwórczym

3. Zakup zbiornika do celów przeciwpożarowych

4. Zakup manekinów treningowych dla LSRG – 2 szt.

5. Zakup samochodu do badania sczepności

6. Elektroniczny system weryfikacji kart pokładowych z automatycznymi bramkami ( 4 szt.)

7. Zakup urządzania do wykrywania materiałów wybuchowych

8. Zakup wyposażenia sztabu kryzysowego.

 

Wartość dofinansowania: 1 139 912,07 złotych (słownie: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwanaście 07/100 złotych).

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij