Rada Nadzorcza A A A

Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.:


Olgierd Sobkowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Edward Hartwich - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Radosław Rybak - Sekretarz Rady Nadzorczej, P.P. "Porty Lotnicze"

Andrzej Rakowicz - Członek Rady Nadzorczej, Województwo Kujawsko-Pomorskie

Tomasz Lewandowski - Członek Rady Nadzorczej, Miasto Bydgoszcz

Piotr Tomaszewski - Członek Rady Nadzorczej, Miasto Bydgoszcz