Kontakt A A A

Port Lotniczy Bydgoszcz SA

Ul. Paderewskiego 1                   Tel: +48 52 365-46-20
86-005 Białe Błota                      Fax: +48 52 365-46-19
                                                e-mail: zarzad@bzg.aero
                                                www.bzg.aero

              
                                        
Port Lotniczy Bydgoszcz - Informacja

 Ul. Paderewskiego 1           Tel: +48 52 365-47-00  
86-005 Białe Błota               e-mail: obsluga_pasazera@bzg.aero

Sprzedaż biletów lotniczych - Kasa Biletowa

Tel: +48 52 365-46-86            e-mail: biuroplb@bzg.aero
Fax: +48 52 365-46-19


Port Lotniczy Bydgoszcz - Dyżurny Operacyjny

Tel: +48 52 365 46 92
Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy

Tel: +48 52 365-40-24/30       email: bydgoszcz@strazgraniczna.pl

Placówka Meteo

Tel: +48 52 365 4911


Urząd Celny

Tel: +48 52 365 4799