O spółce A A A

Spółka Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. została powołana do życia początkowo jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana po raz pierwszy do rejestru handlowego w dniu 23.06.1995 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy. Obecnie funkcjonuje jako spółka akcyjna i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  0000121056.

Kapitał zakładowy w kwocie 98 396 298,00 zł, wpłacony w całości.