Przedmioty zabronione A A A

Przed odprawą biletowo-bagażową podróżni są zobowiązani usunąć z bagażu podręcznego oraz z rzeczy osobistych przedmioty takie jak:gun

Broń palną
i innego rodzaju broń

axe
Przedmioty o ostrych końcach
lub o ostrych krawędziach

kastet
Instrumenty tępe


bomb
Materiały wybuchowe 
i substancje łatwopalne

biohazard
Substancje chemiczne 

i toksyczne


bottle

Płyny i produkty
o podobnej konsystencji w pojemnikach o pojemności powyżej 100ml


Ze względów bezpieczeństwa obowiązuje całkowity zakaz przewozu następujących artykułów:dynamite
Materiały wybuchowe
i substancje łatwopalne
radioactive
Substancje chemiczne
i toksyczne
PEŁNA LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH