Ogłoszenia A A A

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (PLB) ul. I.J. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w kwocie 98 396 298,00 zł opłacony w całości.0 zł opłaconym w całości , NIP 554-030-92-29 (dalej jako Zamawiający),

Ogłasza postępowanie na:  Ogłoszenia: Artykuły

Ogłoszenie - Przeprowadzenie audytu kosztowego dla PLB S.A.

07.04.2017

Ogłoszenie - Przeprowadzenie audytu kosztowego

Sprzedaż samochodu Hyundai i 40

13.12.2016

Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. informuje o sprzedaży samochodu Hyundai i40 wersja Pemium.